Thuis of in de kluis

Telefoonbeleid schooljaar 2024-2025

Lentiz | Floracollege is met ingang van 1 augustus 2024 telefoonvrij voor leerlingen. Vanaf dan geldt de regel: ‘Thuis of in de kluis’, wat inhoudt dat mobiele telefoons alleen nog toegestaan zijn buiten het schoolterrein (dit geldt dus voor het gebouw en het gehele buitenterrein van de school). Dit besluit sluit aan bij het advies van het Ministerie van Onderwijs dat vanaf 1 januari 2024 van kracht is gegaan op alle middelbare scholen in Nederland.

De afgelopen maanden hebben verschillende scholen voor voortgezet onderwijs een pilot uitgevoerd met een telefoonvrije school. De ervaringen van deze scholen zijn positief. Ook hebben we met verschillende geledingen gesproken over de voor- en nadelen van een telefoonvrije school. Naar aanleiding van deze gesprekken, de positieve ervaringen van de pilotscholen en het landelijke advies zullen het Floracollege en meerdere VO scholen in het Westland het beleid ‘Thuis of in de kluis’ inzetten.

Waarom is gekozen voor het beleid ‘Thuis of in de kluis’?

 • Om te beginnen blijkt uit diverse onderzoeken dat mobiele telefoons een grote afleiding zijn voor leerlingen. De hersenen van jongeren zijn nog te weinig ontwikkeld om hier zelf verantwoordelijkheid in te nemen en weerstand te bieden aan de prikkels, trillingen en geluidjes. Uit dezelfde onderzoeken blijkt ook dat alles wat afleidt, leidt tot slechtere prestaties. Aangezien we onze leerlingen goed onderwijs willen meegeven passen mobiele telefoons niet in de klas.
 • Aangezien onze school een veilige leeromgeving wil zijn, hebben we gekozen voor een verbod op het telefoongebruik in het gebouw tijdens tussenuren en pauzes. We merken dat veel leerlingen, ondanks regels en afspraken hierover, toch ongevraagd foto’s en filmpjes maken van leerlingen en docenten. Deze foto of video’s worden vervolgens razendsnel gedeeld via allerlei social media wat onwenselijk is en regelmatig aanleiding is tot cyberpesten.
 • Tot slot vinden wij dat school een belangrijke plek is om sociale vaardigheden te leren, zoals empathie en communicatie. Om deze vaardigheden te ontwikkelen, is ontmoeting en interactie nodig. Wat jouw woorden met een ander doen, zie je alleen door diegene aan te kijken. Een echte ontmoeting is de beste manier om elkaar goed te begrijpen.

Wat betekent dit voor leerlingen?
Leerlingen zetten hun mobiele telefoon uit en leggen onmiddellijk na binnenkomst hun mobiele telefoon in hun kluis. De telefoon wordt in de school niet gebruikt en is gedurende de gehele dag niet zichtbaar in alle ruimtes van de school / buitenlocaties (inclusief de buitenruimtes).

Bereikbaarheid
Elke leerling is in noodgevallen voor ouder(s)/verzorger(s) onder schooltijd bereikbaar via het centrale nummer van school (0174-671170). Een medewerker zal de betreffende leerling vervolgens op de hoogte brengen en in gelegenheid stellen om contact op te nemen met de ouder(s)/verzorger(s).

Leerlingen die om medische redenen hun mobiele telefoon wel bij zich dienen te hebben in het klaslokaal, krijgen van de zorgcoördinator een pasje met een vrijstelling van deze regel. Dit betekent dat zij de hele dag hun telefoon bij zich mogen dragen. Verder houden deze leerlingen zich aan de geldende regels.

Handhaving
Wanneer een leerling de regel ‘Thuis of in de kluis’ niet opvolgt en de telefoon in het schoolgebouw toch zichtbaar bij zich heeft, gelden er maatregelen.

 • Wanneer een medewerker van Lentiz Floracollege constateert dat de telefoon niet thuis of in de kluis is, vraagt het personeelslid de betreffende leerling de telefoon af te geven. De leerling wordt geïnformeerd over het feit dat tussen 16.00 en 16.15 uur de ingenomen telefoon weer opgehaald kan worden bij de leerjaarcoördinatoren. De medewerker die de telefoon heeft ingenomen, stopt deze in een speciale envelop (o.v.v. naam leerling, klas, naam docent, datum en tijdstip) en levert dit z.s.m. in bij de leerjaarcoördinator. Hij/zij zorgt voor de registratie en ouders/coach worden geïnformeerd. We volgen onderstaand stappenplan:
  • Na een eerste inbeslagname van de mobiele telefoon van een leerling kan de telefoon tussen 16.00 en 16.15 uur opgehaald worden bij de leerjaarcoördinator.
  • Na een tweede inbeslagname van een mobiele telefoon van een leerling kan de telefoon tussen 16.00 en 16.15 uur opgehaald worden bij de leerjaarcoördinator én belt de coach naar huis.
  • Na de derde inbeslagname van een mobiele telefoon van een leerling kan de telefoon tussen 16.00 en 16.15 uur opgehaald worden de leerjaarcoördinator. Bovendien worden ouders uitgenodigd voor een gesprek op school.
 • Mocht een leerling weigeren om zijn mobiele telefoon af te geven, dan wordt de leerling direct naar de leerjaarcoördinator gestuurd.

Namens de schoolleiding van het Lentiz Floracollege

Veelgestelde vragen leerlingen

 • Hoe weten mijn ouders dat mijn telefoon is ingenomen?

  Als je telefoon is ingenomen, ontvangen je ouders een e-mailbericht van de school.

 • Hoe kan je je ouders bereiken als je telefoon is ingenomen?

  In een noodgeval kan de receptie van de school je ouders bellen. De receptie is echter geen boodschappendienst.

 • Ik moet naar een buitenlocatie. Mag mijn telefoon dan mee?

  Ja, je mag je telefoon meenemen naar de buitenlocatie. Bij aankomst op de buitenlocatie lever je je telefoon in bij de docent.

 • Hoe weet ik of ik een roosterwijziging heb?

  In de aula’s hangen televisieschermen met roosterwijzigingen. Het is wel handig dat je je het basisrooster op een briefje in je agenda hebt. Heb je een laptop bij je? Dan kan je gemakkelijk SOMtoday

 • Mijn telefoon is ingenomen. Wat gebeurt er nu mee?

  Een medewerker van de school neemt je telefoon in, stopt deze in een envelop en brengt deze naar de leerjaarcoördinatoren. Daar wordt de telefoon veilig opgeborgen in een afsluitbare box.

 • Wanneer kan ik mijn telefoon weer ophalen?

  Tussen 16.00 uur en 16.15 uur kan je bij de leerjaarcoördinatoren je telefoon ophalen. Daar krijg je je telefoon weer terug.

 • Ik ben vroeg klaar met de lessen, maar mijn telefoon is ingenomen. Moet ik nu wachten?

  Als je vroeg klaar bent, ga je gewoon naar huis. Om 16.00 uur kom je terug naar school en kan je je telefoon komen ophalen.

 • Ik wil wat te eten kopen bij het winkeltje. Hoe kan ik betalen?

  Bij het winkeltje kan je betalen met contant geld of een bankpas.

Veelgestelde vragen ouders

 • Hoe weet ik dat de telefoon van mijn kind is ingenomen?

  Zodra de telefoon van uw kind is ingenomen, ontvangt u een e-mailbericht vanuit de leerjaarcoördinatoren.

 • Hoe kan ik mijn kind bereiken als zijn/haar telefoon is ingenomen?

  Veel leerlingen hebben een eigen laptop. U kunt uw kind een e-mailbericht sturen via de schoolmail. In noodgevallen kunt u bellen met de receptie van de school. De receptie is echter geen boodschappendienst.

 • Mijn kind moet naar een buitenlocatie. Mag de telefoon dan mee?

  Ja, leerlingen mogen hun telefoon meenemen naar de buitenlocatie. Ter plaatse leveren de leerlingen de telefoon in bij de docent.

 • Hoe weet mijn kind of hij een roosterwijziging heeft?

  In de aula’s hangen televisieschermen die roosterwijzigingen tonen. Het is wel handig dat uw kind het basisrooster op een briefje / in de agenda bij zich heeft.

 • De telefoon van mijn kind is ingenomen. Wie is hier verantwoordelijk voor?

  Een medewerker van de school neemt de telefoon van uw kind in, stopt deze in een envelop en levert deze af op de leerjaarcoördinatoren. Daar wordt de telefoon veilig opgeborgen in een afsluitbare box. Medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade. Dit is terug te vinden in het huishoudelijk regelement van de school.

 • Wanneer kan mijn kind de telefoon ophalen?

  Uw kind kan de telefoon ophalen tussen 16.00 en 16.15 uur bij de leerjaarcoördinatoren.

 • Mijn kind is vroeg klaar met de lessen, maar de telefoon is ingenomen. Moet mijn kind nu wachten?

  Als uw kind vroeg klaar is, gaat uw kind gewoon naar huis. Om 16.00 uur kan uw kind de telefoon komen ophalen.

 • Ik moet mijn kind bereiken voor een noodgeval. Hoe doe ik dit?

  In noodgevallen kunt u de receptie van de school bellen. Zij zullen contact leggen met uw kind.

 • Mijn kind wil wat te eten kopen bij het winkeltje. Kan mij kind zonder telefoon betalen?

  Bij het winkeltje kunnen leerlingen betalen met contant geld of een bankpas.