BOL / BBL

Twee leerwegen

Binnen het mbo bestaan er twee leerwegen, BOL en BBL. In zowel de BOL- als de BBL-opleiding moet je uiteindelijk aan dezelfde eisen voldoen. Aan het eind van de opleiding ontvang je dus een gelijkwaardig diploma, alleen de weg ernaar toe is anders.

BOL (Beroepsopleidende Leerweg)

Je volgt dagonderwijs. Binnen het dagonderwijs krijg je vakgerichte lessen, theorie en praktijk. Daarnaast loop je BPV (beroepspraktijkvorming/stage). Het verschilt per opleiding op welke wijze. Lentiz | MBO Barendrecht hanteert een lint-stage waarbij de studenten een heel jaar lang een of twee dagen per week stage lopen op een erkend BPV-bedrijf. Gedurende het jaar zijn er ook enkele BPV-weken waarin je een week lang stageloopt.

BBL (Beroepsbegeleidende Leerweg)

Je werkt betaald bij een erkend leerbedrijf of een instelling. Je hebt een arbeidsovereenkomst. Je combineert één dag school met minimaal 20 uur per week werken. In principe moet je zelf voor een passende arbeidsplek zorgen. Natuurlijk kunnen we je hierbij ook adviseren.
Tijdens de schooldag zal je hoofdzakelijk bezig zijn met theoretische vakken. Er wordt een groot stuk zelfstandigheid van je gevraagd.