BPV

Gedurende de opleiding dien je te voldoen aan de exameneis omtrent het verrichten van BPV (Beroeps Praktijk Vorming). Dit doe je door middel van stagelopen.
Praktijkervaringen zijn belangrijk voor het leren. Je doet tijdens je BPV ervaring op in een erkend leerbedrijf. Tijdens je BPV raak je vertrouwd met de sfeer in een bedrijf of instelling en leer je kennis en vaardigheden in de praktijk toe te passen. Je wordt door een praktijkopleider binnen het leerbedrijf begeleid. Vanuit school wordt je begeleid door een praktijkbegeleider.

BOL

Voor BOL-studenten wordt de BPV gepland in verschillende perioden; dag-bpv, week- of blok-bpv etc. Deze perioden zijn opgenomen in de jaarplanning van de locatie. Deze jaarplanning is te vinden in de studiewijzer op Moodle.

BBL

Voor de BBL-studenten dient er een rechtsgeldige bpv-overeenkomst op basis van een Arbeidsovereenkomst te zijn van minimaal 20 uur per week. In principe moet je zelf voor een passende arbeidsplek zorgen. Natuurlijk kunnen we je hierbij ook adviseren.
Studenten dienen zich te houden aan de afspraken binnen het bedrijf en de school. Bijvoorbeeld: schoolvakantie is niet altijd vakantie op het bedrijf of gaan werken op een schooldag is niet toegestaan.

Stagemarkt

Op Stagemarkt.nl staan alle erkende leerbedrijven en beschikbare leerplaatsen/ BPV plaatsen. Deze bedrijven zijn allemaal erkend door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).
Zij erkennen en begeleiden de leerbedrijven waar studenten terechtkunnen voor een stage of leerbaan van goede kwaliteit. En zij maken afspraken over wat de student moet weten en kunnen om een diploma te behalen.