MBO Barendrecht

Examinering in het mbo

Gedurende de opleiding krijgt elke student te maken met meerdere examens: beroepsgerichte examens en AVO-examens voor Nederlands, rekenen, moderne vreemde talen en Loopbaan & Burgerschap. Om te mogen deelnemen aan een examen moet de student eerst voldoen aan een aantal voorwaarden, opgenomen in het voorwaardendossier. De opdrachten uit het voorwaardendossier worden tijdens de opleiding op school of tijdens de BPV uitgevoerd.