MBO Barendrecht

Examinering in het mbo

Gedurende de opleiding krijgt elke student te maken met meerdere examens: beroepsgerichte examens en AVO-examens voor Nederlands, rekenen, moderne vreemde talen en Loopbaan & Burgerschap. Om te mogen deelnemen aan een examen moet de student eerst voldoen aan een aantal voorwaarden.