Student worden

Toelatingseisen vanuit vmbo, havo/vwo en mbo

Niveau 2: als je minimaal een diploma vmbo basisberoepsgerichte leerweg hebt, mag je naar een opleiding niveau 2.

Niveau 3 en 4: als je een diploma vmbo kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg, of het mbo-diploma niveau 2 respectievelijk 3 hebt, mag je naar een opleiding op niveau 3 of 4.

Havo-/vwo-studenten: ben je een havo-/vwo-student met een overgangsbewijs van havo-/vwo-3 naar havo-/ vwo-4, dan kan je bij ons ook een opleiding volgen. Je wordt dan toegelaten tot de opleidingen op niveau 2, 3 of 4.

Wet Toelatingsrecht mbo

Na je (digitale) aanmelding ontvang je een uitnodiging voor de verplichte intake. Het is voor het toesturen van de uitnodiging belangrijk dat je het goede e-mailadres en het goede postadres hebt doorgegeven bij je aanmelding. Als je niet kunt komen, meld je je af. Je hebt recht op toelating tot de opleiding als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

-je meldt je uiterlijk 1 april aan;
-je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen;
-je neemt deel aan de verplichte intake-activiteit(en).

Ook als je je na 1 april aanmeldt, wordt jouw aanmelding zo snel mogelijk verwerkt. En ook dan word je uitgenodigd voor een intake. Het verschil is dat je geen automatisch toelatingsrecht meer hebt op de opleiding van jouw keuze. Wij doen ons best om je toch te plaatsen bij de opleiding van jouw keuze. Als je daar niet geplaatst kunt worden, overleggen we samen welke andere opleiding bij je past.