Het Werken & Leren Event

Werken & Leren Event brengt werkzoekenden en werkgevers samen Werkgevers en werkzoekenden aan elkaar verbinden als prachtig doel tijdens het Werken & Leren event in de Kuip

Donderdag 1 februari bracht het Werken & Leren Event ruim 600 potentiële werknemers en 100 werkgevers bij elkaar in het Maasgebouw van Stadion Feijenoord. Jongeren en jongvolwassenen die een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) opleiding willen volgen, oriënteerden zich op leerwerkbanen. Ook veel werkenden en werkzoekenden, die via de praktijkleerroute naar een mbo-certificaat of praktijkverklaring naar werk kunnen, bezochten het event. De potentiële werkgevers ontvingen hen met open armen.

Winston Soumokil, strategisch programmamanager leven lang ontwikkelen MBO opende het event met een oproep aan de aanwezige bedrijven: “Personeel werven is belangrijk, maar het behouden en blijvend ontwikkelen van je mensen is nog belangrijker. Biedt als werkgever goede begeleiding en carrièreperspectief, dat betaalt zich altijd terug.”

 

Woorden én daden

Bedrijven uit verschillende sectoren, zoals dienstverlening, horeca, haven, techniek, voeding, groene leefomgeving, retail, zorg en welzijn presenteerden zich in het Maasgebouw. Er werden enthousiaste gesprekken met de bezoekers gevoerd over de combinatie werken en leren, de beschikbare functies en toekomstperspectief. Was er na een gesprek een ‘match’ dan werd ter plekke een vervolgafspraak gemaakt. De aanwezige mbo’s en vakscholen verzorgden voorlichting over bbl-opleidingen en SBB gaf de informatie over praktijkleren. Voor bezoekers die advies wilden over hun cv stond Kijkpunt Sagènn klaar voor een cv-check.

Joliana die met haar re-integratiecoach aanwezig was, kijkt tevreden terug op haar bezoek aan het event. “Ik kwam om te horen wat mijn mogelijkheden zijn in de beveiliging of horeca. Ik heb meteen twee uitnodigingen voor een vervolggesprek gekregen en daar ben ik heel blij mee.”

 

Beroepsbeeld met virtual reality

Met behulp van virtual reality kon men een bezoek brengen aan de werkvloer van diverse bedrijven. Zo konden werkzoekenden heel laagdrempelig ervaren hoe het is om bijvoorbeeld een schilder, medewerker in de zorg of vrachtwagenchauffeur te zijn. Met behulp van 360 graden-films ervaarden zij de omgeving en kregen ze een goed beeld van het vak.

Ook Willem Sibbing van logistiek dienstverlener C. Steinweg-Handelsveem vindt dit belangrijk. Hij zet zich in om het beroepsbeeld van zijn sector te verbeteren. Met gastlessen voor mbo’s, rondleidingen en stages laat hij zien hoe mooi het werk in de haven is en welke kansen en doorgroeimogelijkheden er zijn.

 

Win-winsituatie met praktijkleren

Tijdens het event werden niet alleen de bbl-trajecten onder de aandacht gebracht, maar ook de andere wegen van het mbo-praktijkleren. Zoals leer-werktrajecten in de derde leerweg, die worden afgesloten met een mbo praktijkverklaring of met mbo-certificaten.  De minister verbindt certificaten aan keuzedelen en beroepsgerichte onderdelen, wanneer deze relevant zijn voor om- en bijscholing voor werkenden en werkzoekenden. Zo leren zij de specifieke kennis en vaardigheden die zij nodig hebben, zonder een volledige mbo-opleiding te volgen.

De zorgsector heeft een groot tekort aan personeel. Veel van de bedrijven uit deze sector, die bij het Werken & Leren Event aanwezig waren, hopen en verwachten dat door omscholing en bijscholing via mbo-certificaten het aantal potentiële medewerkers zal toenemen én het mensen stimuleert om zich een leven lang te blijven ontwikkelen.

 

Brede samenwerking
Het Werken & Leren Event (voorheen BBL Infomarkt) is een jaarlijks evenement dat wordt georganiseerd door het Leerwerkloket Rijnmond en haar partners Albeda, Grafisch Lyceum Rotterdam, HMC mbo vakschool, Lentiz onderwijsgroep, STC mbo college, Techniek College Rotterdam, Yuverta, Zadkine, SBB, UWV en de Gemeente Rotterdam.

Terug naar het nieuwsoverzicht