Schoolprofiel

LIFE College, de school van je leven.

Wat als je als docent werkelijk het verschil zou kunnen maken? Dat LIFE College voor leerlingen en studenten werkelijk de school van hun leven is? Dat het voor jou de baan van je leven is? Hoe mooi zou dat zijn?

Het is onze ambitie om zo’n school te zijn. Een school waar leerlingen en studenten zich op hun gemak en thuis voelen, waar ze zaken leren die écht betekenis voor hen hebben. We willen vernieuwend, idealistisch, uitdagend en daadkrachtig zijn.

Zo’n school willen we zijn en dat vraagt om bijzondere docenten. Die hebben we en die willen we houden. We vragen van docenten dat ze een voorbeeldrol naar onze leerlingen en studenten neerzetten. Dat betekent dat de docent altijd de vijf belangrijke waarden van de school “Aandacht, Respect, Steun, Eerlijk en Gastvrijheid” uitdraagt en bespreekbaar kan maken met de leerlingen en studenten.

De docent staat achter de visie van de school en handelt vanuit deze visie.

Waarden

Op het LIFE College vormen onderstaande waarden de pijlers voor ons handelen. Ze zijn goed zichtbaar te vinden in ieder lokaal.

  • Eerlijk (dat je open bent en met elkaar praat i.p.v. over elkaar)
  • Gastvrij (dat je elkaar groet, naar elkaar luistert, je samen verantwoordelijk voelt voor een veilige en schone leefomgeving)
  • Respect (dat je met open vizier naar de ander kijkt en handelt vanuit positieve verwachtingen)
  • Aandacht (dat je de verbinding met anderen zoekt)
  • Steun (dat je anderen hulp kunt bieden en zelf om hulp kunt vragen)

Werken vanuit vertrouwen.

Het gevoel om anderen te kunnen vertrouwen is van essentieel belang. Het bepaalt hoe mensen zich inzetten en ontwikkelen. Wanneer er vertrouwen is in eigen kunnen, durft een leerling/student buiten de comfortzone te stappen. De LIFE College docent kan een sfeer scheppen waarin leerlingen en studenten uitgedaagd worden om het beste van zichzelf te laten zien.

Denken vanuit mogelijkheden.

We hanteren een doelgerichte en waarderende manier van werken. We zijn gericht op oplossingen en richten ons dan ook op wat werkt in plaats van op problemen. Het is werken met het eind, de bestemming voor ogen.

Kwaliteit

Het begrip kwaliteit geven we op twee manieren betekenis:

Op LIFE College voelen we ons vrij om onze kernkwaliteiten in te zetten. Deze kwaliteiten geven kleur aan het inzetten van de professionele vaardigheden van de docent. Het is dat element van je persoonlijkheid waardoor je aanstekelijk kunt zijn als docent.

Daarnaast is het begrip kwaliteit ook verbonden met de professionele waarden en ambities. Professionele kwaliteit wordt zichtbaar in de voorbereiding en de uitvoering van lessen. Het wordt zichtbaar in de reflectie daarop. Het wordt waarneembaar in de samenwerking met collega’s.