Lentiz LIFE College_ wethouder van Milieu, dhr. J.W. Ooijevaar

Intensieve samenwerking bedrijven en onderwijs een groot succes

Vijf jaar geleden richtte Lentiz | LIFE College de Beroepenveldcommissie voor de mbo-opleiding Inspecteur Leefomgeving op. Hierdoor kan de school in Schiedam haar studenten goed voorbereiden op hun toekomst én kunnen de innovaties sneller worden opgenomen in de onderwijsprogramma’s. Het vijfjarig bestaan van de Beroepenveldcommissie was reden voor een corona-proof feestje vandaag. Met grote trots gaf Lentiz | LIFE College haar jubileumboek op symbolische wijze aan de Schiedamse wethouder van Milieu, dhr. J.W. Ooijevaar.

Duurzame aspect van Inspecteur Leefomgeving spreekt student aan

De samenwerking van de opleiding en het beroepenveld in de Beroepenveldcommissie zorgt voor een actuele en toekomstbestendige opleiding die goed aansluit bij de arbeidsmarkt. Het beroepenveld ontwikkelt samen met de school de opleidingen, kijkt mee met de landelijke examens, stage-opdrachten of projecten op school. Regelmatig zijn er leden van de Beroepenveldcommissie die gastlessen geven.

Inspecteur Leefomgeving groot succes
Lentiz | LIFE College biedt nu voor het zesde jaar op rij de praktijkgerichte mbo-opleiding Inspecteur Leefomgeving aan. Een opleiding dat de studenten volop perspectief biedt op een leuke en interessante baan, waarmee zij zich kunnen inzetten voor een duurzame leefomgeving. Directeur Lentiz | LIFE College Rianne  de Graaf:  “Samen met de Beroepenveldcommissie is er een stevige basis gelegd om onze toonaangevende opleiding Inspecteur Leefomgeving de komende jaren verder te ontwikkelen. Inmiddels zijn de eerste studenten werkzaam in de wereld van Inspecteur Leefomgeving en zullen er nog veel gaan volgen!”

Toekomstbestendige opleidingen die voldoen aan de vraag
De Beroepenveldcommissie ontwikkelt samen voor de studenten interessante opleidingen die voldoen aan de toekomstige vraag van deze bedrijven. DCMR is al vanaf de start bij de opleiding betrokken. Ook bedrijven als de Omgevingsdienst Midden-Holland, Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard, Omgevingsdienst IJmond, Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid , Hoogheemraadschap van Delfland, Van Santen Milieu, Stantec en Rijkswaterstaat maken onderdeel uit van de Beroepenveldcommissie en dragen bij aan de ontwikkeling van de opleiding.

Succesvol resultaat
Zo sluit de kennis en kunde van de student precies aan bij de arbeidsvraag. Rosita Thé, directeur van DCMR: “Het is prachtig om te zien hoe de studenten zich bij DCMR hebben ontwikkeld. Inmiddels zijn de eerste gediplomeerde studenten bij ons in dienst gekomen. Voor DCMR blijft de samenwerking van belang, want ook in de toekomst is er behoefte aan goed opgeleide nieuwe werknemers”.

Toekomst van Schiedam
Wethouder dhr. J.W. Ooijevaar zegt trots te zijn op de school, de studenten en de Schiedamse bedrijven:  “Zo’n samenwerking is hét voorbeeld voor andere regio’s. Hier zie je de meerwaarde ontstaan van samenwerken. Wanneer het bedrijfsleven en scholen de handen ineen slaan, geeft dat een enorme positieve impuls aan de regio, zowel economisch als sociaal-maatschappelijk. Deze innovaties en verbindingen zijn mooie voorbeelden voor een duurzame toekomst van Schiedam”.

Het jubileumboekje is beschikbaar voor geïnteresseerden. Stuur een mailtje naar lifecollege@lentiz.nl.

Lentiz LIFE College_ wethouder van Milieu, dhr. J.W. Ooijevaar
Terug naar het nieuwsoverzicht