MBO LIFE College

Entreeopleiding

Een Entreeopleiding is een mbo-opleiding op niveau 1, speciaal voor jongeren die nog geen diploma in het voortgezet onderwijs hebben behaald. Je krijgt er meer aandacht en begeleiding, zodat je je diploma toch kunt behalen. Je kunt kiezen uit drie uitstroomrichtingen: Assistent verkoop/retail, Assistent logistiek en Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie.
Docent legt student iets uit

BOL niveau 1

Heb je geen schooldiploma behaald? En wil je toch graag naar het mbo en straks een leuke baan vinden? Dan is een Entreeopleiding misschien wel iets voor jou!

Meld je aan!

Over de opleiding:

Handige informatie om te weten voordat je aan de opleiding begint.

Welk niveau is het?

De Entreeopleidingis een opleiding op niveau 1. Binnen een jaar kun je je diploma behalen.

Je wordt opgeleid tot…

Je wordt opgeleid tot Assistent verkoop/retail (niveau 1, opleidingscode 25748), Assistent logistiek (niveau 1, opleidingscode 25743) of Assistent horeca, voeding of voedingsmiddelenindustrie (niveau 1, opleidingscode 25742).

Toelatingseisen

Je kunt een Entreeopleiding gaan doen als:

  • je geen schooldiploma voortgezet onderwijs hebt;
  • je graag een mbo-opleiding wilt volgen en aan je toekomst wilt werken;
  • je 16 jaar of ouder bent op 1 augustus 2021;
  • je een positief advies hebt gekregen vanuit het praktijkonderwijs.

Wat kost deze opleiding?

Op het mbo zijn er twee soorten kosten: lesgeld (bedrag dat je aan de overheid betaalt) en schoolkosten.

Lesgeld
Als je bij aanvang van de opleiding 18 jaar of ouder bent, of je bent gehuwd (of gehuwd geweest), dan ben je als student lesgeldplichtig. Klik hier voor de actuele hoogte van het lesgeld.

Schoolkosten
Schoolkosten zijn de kosten die je maakt voor materialen.  Je krijgt een boekenpakket in bruikleen en een digitale licentie voor het vak Nederlands.

Optionele kosten
Er zijn ook kosten die je maakt voor onderdelen van je opleiding die niet verplicht zijn om je diploma te halen. De kosten hiervan zijn niet verplicht.

Vraag op de Open Dagen welke kosten er aan jouw opleiding verbonden zijn.

Na mijn diploma!

Na de Entreeopleiding kan je doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 2 of naar een baan. Dit is afhankelijk van jouw bindend studieadvies. Kom je in aanmerking voor een mbo-niveau 2 opleiding, dan kun je meteen doorstromen binnen LIFE College. De opleidingen Handel & Ondernemen, Logistiek en Food sluiten goed aan op  je Entreeopleiding.

Opbouw van de opleiding:

Dit kun je verwachten wanneer je aan deze opleiding begint.

Hoe is de opleiding opgebouwd?

De Entreeopleiding is praktijkgericht. Je combineert school met stage, zodat je weet hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Het jaar is verdeeld in vier “blokken”. Vanaf het tweede blok ga je twee dagen stagelopen.

Wat doe je in de les?

Assistent verkoop/retail
Je leert van alles over het werk in een winkel en het magazijn. Je helpt bij de ontvangst en opslag van goederen, presentatie van artikelen en verzorging van de winkel. Je leert natuurlijk ook hoe je klanten kunt helpen en hoe je een goede verkoper wordt.

Assistent logistiek
In deze opleiding word je opgeleid voor de (groot)handel- en transportsector. Je leert hoe je kunt helpen bij het ontvangen en opslaan van producten in een bedrijf en hoe je producten kunt verzamelen en klaarzetten voor verzending naar een klant. Je controleert of er genoeg producten zijn en of ze wel goed verpakt zijn.

Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie
Je bent in deze opleiding vaak bezig om lekkere hapjes en gerechten te bereiden in de keuken van school en bij stage bedrijven. Daarnaast assisteer je bij de productie, verwerking en verpakking van voedingsmiddelen. Je houdt ook de voorraad in de gaten en hebt oog voor de kwaliteit van voedingsmiddelen.

Vakken tijdens deze opleiding

Naast het beroepsgerichte deel, krijg je in de Entreeopleiding nog een aantal algemene vakken:

  • Nederlands
  • Rekenen
  • Solliciteren (keuzedeel)
  • Werknemersvaardigheden
  • Burgerschap
  • Loopbaanoriëntatie (LOB)