Inspecteur Leefomgeving BBL

De milieu-inspecteur houdt zich bezig met wet- en regelgeving en houdt toezicht op de leefomgeving. Je adviseert over onze milieuwetten en -regels. Ook voer je milieu-inspecties uit en je neemt maatregelen als er overtredingen zijn. Dat kan gaan om afval dat wordt geloosd, verontreinigd water, geluidsoverlast of uitlaatgassen. Daarnaast voer je controles uit en je handelt binnengekomen meldingen af. Je houdt toezicht op de uitvoering van milieuwetten en -regels en je werkt rapportages uit. Het gaat om een veelzijdige functie, op kantoor en in de leefomgeving.

BBL niveau 4+

De opleiding Inspecteur Leefomgeving leidt op tot milieu-inspecteur. Als milieu-inspecteur heb je een afwisselend beroep in een veelzijdige branche met volop werk en draag je bij aan een duurzame leefomgeving. Je kunt aan de slag bij omgevingsdiensten, gemeente en provincies, op de afdelingen voor milieu en/of ruimtelijke ordening en bij de waterschappen. Je kunt ook werken voor milieu-adviesbureaus.

Meld je aan!

Over de opleiding:

Handige informatie om te weten voordat je aan de opleiding begint.

Welk niveau is het?

MBO BBL niveau 4 +

Je wordt opgeleid tot…

Je wordt opgeleid tot Adviseur Leefomgeving. Je leert toezicht houden op een schone leefomgeving en deze te inspecteren en controleren.

Toelatingseisen

Het programma wordt gevolgd als er een leerwerkovereenkomst is bij een erkend bedrijf voor minimaal 16 uur per week.

Je bent toelaatbaar als je:
– Een diploma vmbo KL, GL of TL hebt;
– Een mavo-diploma hebt;
– Een diploma mbo niveau 2 of 3 hebt;
– Een overgangsbewijs havo/vwo 3 naar havo/vwo 4 hebt.
Toelating vindt plaats na het intakegesprek met de opleidingscoördinator

Inschrijving vindt plaats door digitale aanmelding op de website MBO Lentiz | LIFE College.

Wat kost deze opleiding?

Wat kost de opleiding?

De opleidingskosten, het wettelijk cursusgeld en leermiddelen worden meestal door je werkgever vergoed. Check dit altijd zelf met je werkgever.

 

 

Na mijn diploma!

De opleiding wordt afgerond met examens voor het beroepsgerichte deel (Proeven van Bekwaamheid) en examens voor de vakken Nederlands, Engels, rekenen en de keuzedelen. Ook rond je de keuzedelen en het vak burgerschap af met een voldoende.

Opbouw van de opleiding:

Dit kun je verwachten wanneer je aan deze opleiding begint.

Hoe is de opleiding opgebouwd?

De opleiding bestaat uit:

• uitvoeren metingen leefomgeving en rapporteren van resultaten;
• uitvoering geven aan wet- en regelgeving leefomgeving;
• ondersteunen zorgsystemen leefomgeving;
• uitvoeren van inspecties.

De beroepsgerichte vakken zijn wet- en regelgeving, communicatie, rapporteren, ecologie, duurzaamheid en milieuzorgsystemen. De thema’s bodem, water, energie en natuurbescherming komen ook aan bod. De vakken Nederlands, rekenen, loopbaan, burgerschap &
beroepspraktijkvorming maken deel uit van de opleiding.

 

Wat doe je in de les?

Inspecteur Leefomgeving is een afwisselende opleiding met inhoud. In de opleiding leer je onder andere meer over milieukunde, milieuwetgeving, communicatie, rapporteren en ecologie. Daarnaast is er een praktisch gedeelte, waarin je bijvoorbeeld leert over het uitvoeren van inspecties en hoe je matregelen neemt als er overtredingen plaatsvinden. Je gaat bijvoorbeeld :

 • milieu-inspecties uitvoeren (op het gebied van bodem, water, lucht, geluid en afvalstoffen);
 • metingen/monsternames en waarnemingen doen;
 • controles uitvoeren en meldingen van overtredingen afhandelen;
 • adviseren over milieuwetten en -regels en toezicht daarop;
 • rapportages uitwerken.

De opleiding Inspecteur Leefomgeving is ontwikkeld door Lentiz | LIFE college in samenwerking met de DCMR (Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond); een toonaangevende milieudienst in de regio Rotterdam.

 

 

Vakken tijdens deze opleiding

De opleiding bestaat uit de volgende thema’s en vakken:

 • Uitvoering geven aan wet- en regelgeving leefomgeving;
 • Uitvoeren metingen leefomgeving en rapporteren van resultaten;
 • Ondersteunen zorgsystemen leefomgeving;
 • Uitvoeren van inspecties
 • Wet en regelgeving
 • Communicatie
 • Rapporteren
 • Ecologie
 • Duurzaamheid
 • Nederlands
 • Engels
 • Rekenen
 • Loopbaan
 • Burgerschap & beroepspraktijkvorming

Niet de opleiding die je zoekt?

Misschien passen deze opleidingen dan beter bij jou.