LIFE College Sterk Techniek Onderwijs

Onderwijs en bedrijfsleven: sterk voor techniekonderwijs

SCHIEDAM – Goed en inspirerend, levensecht techniekonderwijs. Voor de jongste, maar ook voor de iets oudere leerlingen en studenten in onze regio. Zodat er meer jongeren kiezen voor een baan in de wereld van Techniek en Technologie. Dat is het doel van Sterk Techniek Onderwijs. Scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en technische bedrijven maken zich sterk voor een toekomstbestendig plan.

Partners bedrijven en onderwijs presenteren plan
De presentatie van dit meerjarig onderwijsplan vond donderdag 24 september bij Technoplaza van Lentiz | LIFE College in Schiedam plaats, tijdens de aftrap plaats van Sterk Techniek Onderwijs in de regio Nieuwe Waterweg Noord (Schiedam, Vlaardingen en Maassluis). Dit in het bijzijn van alle partners uit de regio: basisscholen, vmbo’s en mavo’s, het mbo, technische bedrijven en de Technetkring Nieuwe Waterweg Noord. Een mooi publiek van enthousiaste partners in een ambitieus maar zeer noodzakelijk programma.

Kans vergroten voor goed opgeleid technisch personeel
“Het is bekend dat er bij techniekbedrijven nog steeds veel mensen in de regio nodig zijn. Er is een tekort aan goed opgeleid technisch personeel. Met dit ambitieus gezamenlijk plan willen we dit tekort op de arbeidsmarkt proberen te verkleinen”, vertelt Folkert Kouwenhoven, programma-manager Sterk Techniek Onderwijs NWN. “Daarnaast zal het onderwijs beter aansluiten op de kennis en vaardigheden die het technisch bedrijfsleven nodig heeft en maken we een mooi programma voor het vmbo en de mavo dat naadloos aansluit op de volgende stap, namelijk het mbo”.

Jong geleerd.. en meer aandacht voor faciliteiten en kennis
Speciale aandacht in het plan is er voor basisschoolleerlingen die kennis gaan maken met de wereld van Techniek en Technologie. Hierdoor is de kans groter dat zij kiezen voor een technische opleiding in het voortgezet onderwijs. Daarnaast richt de aandacht zich op kennisvergroting van docenten op het gebied van techniek en technologie en zal het aantal beschikbare techniekdocenten in de regio toenemen. Ook wordt er ingezet op de uitbreiding, verbetering én het delen van de beschikbare techniekfaciliteiten van de scholen. Deze activiteiten moeten zorgen voor behoud en uitbreiding van ons techniekgerichte onderwijs in de regio.

Uitdagend onderwijs, praktijkgericht
Op nummer één staat de ontwikkeling van de leerlingen. Het plan richt zich op een actueel en uitdagend onderwijsaanbod, dat we samen met de partners uit het regionale bedrijfsleven zullen aanbieden. Voor het basisonderwijs worden programma’s uitgewerkt om de leerlingen (ook buiten de school) te laten ervaren, voelen en zien wat techniek is, hoe mooi de sector is, wat je allemaal kunt worden en welke opleidingen er beschikbaar zijn.

  • Lentiz LIFE College Sterk Techniek onderwijs
  • Sterk Techniek onderwijs
  • Lentiz LIFE College Sterk Techniek onderwijs
  • Lentiz LIFE College Sterk Techniek onderwijs
  • Lentiz LIFE College Sterk Techniek onderwijs
  • Lentiz LIFE College Sterk Techniek onderwijs
  • Lentiz LIFE College Sterk Techniek onderwijs
  • Lentiz LIFE College Sterk Techniek onderwijs
Terug naar het nieuwsoverzicht