MBO LIFE College

Techno Plaza

Techno Plaza

Het Techno Plaza is een dynamische plek waar de actuele wereld van techniek en technologie in wisselende, waarheidsgetrouwe, door het bedrijfsleven gefaciliteerde simulaties beleefd kan worden. Een plek waar de leerlingen de mogelijkheid hebben zich te oriënteren op de breedte van techniek, de uitdaging van technologie en het succes van hun toekomst in die wereld. 

Het Lentiz | LIFE Techno Plaza is in eerste instantie bedoeld voor vmbo-leerlingen van Lentiz maar geeft daarnaast ruimte aan alle technisch geïnteresseerde jongeren uit het grootstedelijk gebied waar Schiedam deel van uit maakt: de regio Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en uiteraard, Rotterdam Rijnmond. Het doel van het Plaza is om al deze jongeren de gelegenheid te geven zich breed te oriënteren op techniek en technologie en daarmee op een uitdagende toekomst. In brede zin gaat het daarmee om jongeren uit het basisonderwijs, (speciaal) voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Ook jongeren uit het speciaal onderwijs en jongeren met gestapelde problematiek die een traject volgen gericht op scholing en werk  vinden op het Techno Plaza hun uitdaging en wellicht de start van de verwezenlijking van hun droom.

De Techno Plaza

Een uitdagende omgeving waar de wereld van techniek en technologie beleefd kan worden. Een omgeving, in samenwerking met bedrijven, waar de leerlingen de mogelijkheid hebben zich te oriënteren op de breedte van techniek, de uitdaging van technologie en het succes van hun toekomst in die wereld.