Inspecteur Leefomgeving

Inspecteur Leefomgeving is een opleiding waarin je leert hoe je toezicht houdt op een schone leefomgeving en hoe je bedrijven hierover adviseert. Onze natuur wordt steeds meer bedreigd: bedrijven lozen afval, in de lucht zitten uitlaatgassen, water is verontreinigd, er is geluidsoverlast… Als milieu-inspecteur controleer je of bedrijven en mensen zich wel houden aan de milieuwetten. Overtreden ze de wet- en regelgeving? Dan neem jij maatregelen en geef je advies over hoe overtredingen voorkomen kunnen worden.

Inschrijven

Past de opleiding Inspecteur Leefomgeving perfect bij jou? Vul dan hier het inschrijfformulier in. Dit kun je doen samen met je ouders/verzorgers.

Schrijf je nu in!

Over de opleiding:

Handige informatie om te weten voordat je aan de opleiding begint.

Welk niveau is het?

Inspecteur Leefomgeving is een mbo-niveau 4+ opleiding die vier jaar duurt. Het is zowel theoretisch als praktisch een uitdagende opleiding.

Waar word je voor opgeleid?

Milieu-inspecteur (crebonummer 25582).

Toelatingseisen

De wettelijke toelatingseisen voor deze opleiding vind je hier.

Wat kost deze opleiding?

Vanaf je achttiende jaar ben je verplicht lesgeld te betalen. De kosten stelt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vast en deze wijzigen ieder schooljaar. Hiernaast zijn er nog kosten voor boeken en materialen.

Na je diploma?

Als je klaar bent met de opleiding Inspecteur Leefomgeving, ligt de wereld aan je voeten. In deze branche zijn op de korte en lange termijn veel banen te vinden. Je kunt na de opleiding bijvoorbeeld aan de slag bij een omgevingsdienst, een milieu-adviesbureau, waterschappen en hoogheemraadschappen. Je kunt natuurlijk ook een aansluitende hbo-opleiding volgen, zoals Milieukunde of Landscape & Environment Management (LEM).

Opbouw van de opleiding:

Dit kun je verwachten wanneer je aan deze opleiding begint.

Hoe is de opleiding opgebouwd?

De opleiding Inspecteur Leefomgeving is een voltijds opleiding in de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL). Dat betekent dat je vijf dagen per week bezig bent met theorie en praktijk op school of op je stage.

Wat doe je in de les?

Inspecteur Leefomgeving is een afwisselende opleiding met inhoud. De opleiding heeft sterke theoretische onderdelen zoals milieukunde, milieuwetgeving, communicatie, wiskunde en scheikunde. Daarnaast is er een praktisch gedeelte, waarin je bijvoorbeeld leert over het doen van inspecties en hoe je maatregelen neemt als er overtredingen plaatsvinden. Je gaat bijvoorbeeld:

 • milieu-inspecties uitvoeren (op het gebied van bodem, water, lucht, geluid, afvalstoffen);
 • metingen/monsternames en waarnemingen doen;
 • controles uitvoeren en meldingen van over- tredingen afhandelen;
 • adviseren over milieuwetten en -regels en hand- having daarvan;
 • rapportages uitwerken.

Ook krijg je vakken als Nederlands, Engels, rekenen en burgerschap.

Iets voor jou? De opleiding Inspecteur Leefomgeving is iets voor jou als…

 • je graag bezig bent met je leefomgeving;
 • je je graag bezig wilt houden met toezicht en handhaving van milieuregels en -wetten;
 • je zowel binnen als buiten bezig wilt zijn;
 • je van theorie en praktijk houdt.

Vakken tijdens deze opleiding

 • Communicatie
 • Exact
 • Loopbaan & burgerschap
 • Milieukunde
 • Wet- en regelgeving

Deze opleiding volg je aan:

LIFE College

Lentiz | LIFE College is een school voor vmbo, mavo én mbo. LIFE College is anders dan alle andere scholen. Bij ons op school draait het om het talent van de leerlingen. Wij laten leerlingen ontdekken waar zij goed in zijn en wat zij leuk vinden, in een veilige leeromgeving. Leerlingen kunnen na het vmbo doorstromen naar ons mbo in hetzelfde schoolgebouw.

Alles over LIFE College