Havo

Doorstroom van 4 mavo naar 4 havo

Elk jaar is er een groep mavo-leerlingen die na hun examen doorstromen naar de havo. Wij bereiden hen daar graag goed op voor. Daarom wordt binnen de klassen tijdig geïnventariseerd welke leerlingen de wens hebben om naar de havo te gaan zodat daar in de begeleiding aandacht aan kan worden besteed.

 

Zelfstandig vak op de mavo (extra)

Leerlingen die naar de havo willen, doen er goed om een zelfstandig vak te kiezen. De meeste havo-scholen hebben toelatingseisen, bijvoorbeeld een bepaald cijfergemiddelde. Deze kunnen per school verschillen, dus informeer hiernaar.

 

Voor de toekomst wordt er gesproken over doorstroomrecht van mavo naar havo voor leerlingen die een diploma met 7 mavo-vakken (dus 1 extra vak) hebben. 


Ook voor leerlingen die naar de havo willen is het belangrijk om te oriënteren op het mbo. Mochten er redenen blijken te zijn waardoor doorstroom naar de havo niet mogelijk/niet wenselijk is, dan is er een passend alternatief in beeld. Meldt een leerling voor 1 april aan bij het mbo, dan heeft hij toelatingsrecht. Meer informatie en uitzondering vindt u onder het kopje Mbo.

Profielen en vakkenpakketten op de havo

Aandachtspunten en tips

Als je naar de havo wilt, zijn je resultaten op de kernvakken bijna overal van belang: voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde moet je minimaal een 6 op je cijferlijst hebben.

Alleen binnen het profiel Cultuur & Maatschappij is het mogelijk om zonder wiskunde een havo-diploma te behalen. Als je dit profiel wilt kiezen, moet je er wel rekening mee houden dat je in Duits of Frans mavo-examen gedaan moet hebben.

Tot slot is begrijpend lezen een vaardigheid die van belang is voor studiesucces op de havo.

 

Wat kun je kiezen op de havo?

In PDF-bestanddit document staan de actuele vakkenprofielen van havo-opleidingen in de regio naast elkaar zodat ze goed te vergelijken zijn.

·         Zwart gedrukte vakken zijn vakken waarvoor je op de mavo-examen moet hebben gedaan om het op de havo te kunnen volgen.

·         Oranje gedrukte vakken zijn “instapvakken”. Je mag 1 oranje vak in je havo-pakket kiezen zonder daar mavo-examen in te hebben gedaan. Afhankelijk van het vak en de school die je kiest, kan het zijn dat je in de zomer voor start op de havo extra huiswerk om ervoor te zorgen dat je kennis voldoende op niveau is bij aanvang van het schooljaar.

·         De groen gedrukte vakken zijn voor alle leerlingen in 4 havo nieuw. Daar kunnen onze leerlingen t.z.t. dus vrij uit kiezen.

 

U vindt hier ook een PDF-bestandkorte beschrijving van de vakken die leerlingen op de havo nieuw kunnen kiezen.

En een flyer die het verschil tussen wiskunde A en B toelicht.

 

Heb je al een hbo-opleiding in gedachten die je na de havo wilt doen?

Bekijk dan ook de site www.studiekeuze123.nl. Hier kun je zien wat wettelijke toelatingseisen zijn als je vanaf de havo naar een hbo-opleiding gaat. Dan kun je daar rekening mee houden als je een profiel/vakkenpakket op de havo kiest. Maar ook allerlei andere informatie om je te oriënteren op het hbo (open dagen, tests, informatie over opleidingen en locaties etc.).

 

Dit geldt in het bijzonder voor de PABO-opleiding. Toelatingseis voor deze hbo-opleiding is dat je  voldoende kennis hebt van de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en biologie/NLT. Dit kennisniveau wordt aangetoond door een havo-diploma van dit vak, of door een toelatingstest af te leggen wanneer je een of meer van de vakken niet op de havo hebt gevolgd. De toetsen zijn op het niveau van havo 3/vmbo-t 4.

Kijk voor de meer informatie en ondersteuningsaanbod t.b.v. de toelatingstesten op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.


 

Let op: hbo-scholen zijn vrij de toelatingseisen aan te vullen. Kijk dus ook altijd op de site van de hbo-opleiding van jouw voorkeur of dat voor die school het geval is!!

 

Open dagen

Een overzicht van open dagen van havo-scholen in de regio is te vinden in het menu links, onder het kopje Oriënteren vervolgonderwijs.