Mbo

U vindt op dit deel van de website informatie over

- Het toelatingsrecht tot het mbo - Leerwegen in het mbo

- Niveaus in het mbo - Opleidingskosten

- Doorstroommogelijkheden naar het hbo

 

Algemene tips voor studiekeuze in het mbo

Wil jij naar het mbo? Bezoek dan de open dagen van verschillende scholen met opleidingen die jou interesseren. Zo kies je straks de school én opleiding die het beste bij jou past. In het onderdeel Oriëntatie vervolgonderwijs op deze site vind je zaken waar je tijdens zo bezoek op kunt letten of kunt vragen.


Het is aan te raden op meerdere opleidingen in te schrijven ook al heb je vanaf schooljaar 2018-2019 toelatingsrecht: misschien is er sprake een uitzonderingsregel bij je 1e voorkeur waardoor je niet tot die opleiding wordt toegelaten, of bedenk je jezelf. Als je vooraf weet welke andere school of opleiding je wilt, dan hoef je niet op het laatste moment op zoek naar een alternatief!


En tot slot: hou rekening met de kans op werk. Het zou zonde zijn als je straks wél een diploma hebt, maar geen baan. Is de kans op een baan niet zo groot, dan hoef je niet meteen een andere opleiding te kiezen. Alleen is het wel belangrijk te weten waar je aan begint. 

De sites www.mbostad.nl,  www.bekijkjetoekomstnu.nl en www.kansopwerk.nl bieden inzicht.


 

Toelatingsrecht mbo

Meld je vóór 1 april aan!! Dan heb je met je mavo-diploma op zak recht tot toelating, op voorwaarde dat je aan verplichte intakeactiviteiten hebt deelgenomen (let op: die activiteiten kunnen al starten in de eerste periode van het schooljaar waarin jij je mavo-examen doet).

 

Uitzonderingen op toelatingsrecht

Uitzondering op het toelatingsrecht zijn globaal de uniform-opleidingen, sport & bewegen, creatieve opleidingen. Meld je in dat geval zo vroeg mogelijk aan:

- de numerus fixus-opleidingen: opleidingen met een beperkt aantal plekken

- enkele specialistische opleidingen: daar kan het vakkenpakket relevant voor zijn, maar ook bijv. een portfolio voor creatieve opleidingen


Alles wat je over het toelatingsrecht en alle uitzonderingen moet weten staat op deze site van de overheid.

Informatie mbo

Informatie over het mbo kun je hieronder lezen of grotendeels bekijken op de volgende filmpjes:

 

Rond de herfstvakantie ontvangen alle examenkandidaten de mbo-gids Wegwijs in het mbo. Naast algemene informatie over het mbo, vind je hierin alle mbo-opleidingen in de regio overzichtelijk bij elkaar. Omdat deze gids interessant is voor 4e klassers, maar zeker ook voor 3e klassers, vind je hier een link: LINK 19 Wegwijs in het mbo


BOL/BBL

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) biedt opleidingen aan in diverse richtingen op verschillende niveaus. Verder heb je de keuze uit twee leerwegen: 

- één waarbij je vooral op school de fijne kneepjes van het vak leert (BOL) en 

- één waarbij je werkt en daarnaast een dag in de week naar school gaat (BBL).

Let op: sommige opleidingen kun je alleen in de BBL-variant of de BOL-variant volgen.


Drie niveaus

Er drie niveaus in het mbo. De duur van de opleidingen loopt uiteen van een half jaar tot vier jaar. Leerlingen die na afronding van Lentiz | Dalton MAVO voor een mbo-opleiding kiezen, stromen gezien hun uitstroomniveau over het algemeen door naar een mbo-opleiding op niveau 3 of 4:


Niveau 3: vakopleiding

- duurt 2-3 jaar

- je leert om zelfstandig uitvoerend werk te doen

- voorbeelden van opleidingen: Coördinator beveiliging, Allround laborant


Niveau 4: middenkader- of specialistenopleiding

- duurt 3-4 jaar

- je leert specialistische uitvoerende taken zelfstandig uit te voeren, bent breed inzetbaar en draagt verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken.

- voorbeelden van opleidingen: Analist, Onderwijsassistent, Pedagogisch medewerker jeugdzorg.


NB: In Nederland moet iedereen minimaal een mbo-2-diploma (of havo-/vwo-diploma) behalen. Dit noemt men de startkwalificatie. Met dit diploma op zak kun je een volwaardige baan vinden op de arbeidsmarkt.

 

Keuzedelen

Naast een basis- en een profieldeel kunnen studenten een of meerdere keuzedelen volgen. De keuzedelen zijn een verbreding of verdieping van de opleiding die bijvoorbeeld de kans op een baan kunnen verhogen of helpen bij het doorstromen naar een vervolgopleiding. Uit welke keuzeonderdelen de studenten kunnen kiezen, hangt van de opleiding en van de school af. 


Opleidingskosten

Elke mbo-opleiding kost geld. Informatie over de exacte hoogte van het lesgeld en andere kosten is te vinden op de websites van de mbo-scholen.

De overheid biedt actuele informatie over studiefinanciering: www.duo.nl

en over de OV-chipkaart: www.studentenov-chipkaart.nl 

Ook in de jaarlijkse editie van Wegwijs in het mbo-regio Haaglanden voor examenkandidaten is deze informatie te vinden. Alle leerlingen ontvangen in leerjaar 4 kort na de herfstvakantie de actuele versie van dit informatieve naslagwerk.


Doorstroom naar hbo

Wil je via het mbo doorstromen naar het hbo? Dat is mogelijk als je een mbo 4-opleiding hebt afgerond. 

Ook na invoering van de overheidsmaatregel om strengere eisen te stellen als het gaat om doorstroom tussen niet-verwante mbo- en hbo-opleidingen, blijkt dit mogelijk. Al worden er voor sommige combinaties aanvullende eisen gesteld. Daardoor kan het zijn dat een leerling bijscholing enige nodig heeft om een eventuele achterstand weg te werken.

 

De combinaties waarbij strengere eisen worden gesteld aan doorstroming zijn:

  • Techniek en procesindustrie (mbo) naar economie (hbo)
  • Handel en ondernemerschap (mbo) naar gezondheidszorg (hbo)
  • Handel en ondernemerschap (mbo) naar techniek (hbo)
  • Economie en administratie (mbo) naar gezondheidszorg (hbo)
  • Economie en administratie (mbo) naar techniek (hbo)
  • Zorg en welzijn (mbo) naar economie (hbo)
  • Voedsel, natuur en leefomgeving (mbo) naar economie (hbo)


 

Aan de andere kant kan het ook zo zijn, dat een student na het mbo versneld in het hbo kan instromen. Hij/zij start dan in het 2e leerjaar. Er is dan sprake van een mbo-hbo-route. Op www.roc.nl kun je opzoeken of hiervan sprake is bij de mbo en hbo van jouw voorkeur. Check altijd bij de hbo-opleiding zelf of zij hier ook aan mee kunnen werken!