Overzicht alle leerjaren

Hieronder per leerjaar een kort overzicht van activiteiten betreffende de keuzemomenten.


Leerjaar 2:

Maand

Activiteit

Uitleg

Oktober

Gastlessen

Beroepsbeoefenaren komen leerlingen een beeld geven van de dagelijkse praktijk en vertellen over de vooropleiding.

November     

Interessetest

Een 1e oriëntatie op beroepen.

December

Informatie

Over de keuze van je vakkenpakket in leerjaar 3.

Januari

Kiezen

Voorlopige keuze betreffende profiel en vakkenpakket.

Februari

MS Word-bestandWestland on Stage           

Een kennismaking met het bedrijfsleven en andere werkgevers.

Februari

Kiezen

Definitieve keuze betreffende profiel en vakkenpakket.Leerjaar 3:

Maand

Activiteit

Uitleg

November MS Word-bestandInteressetest Een 2e oriëntatie op beroepen en opleidingen

November     

www.mbostad.nl

 

Site ontdekken die veel informatie biedt over vervolgonderwijs en beroepen: Wat houdt een beroep in? Welke eigenschappen zijn daarvoor belangrijk? Welke opleiding kies je hiervoor? En waar wordt die opleiding aangeboden in Nederland? Hoe beoordelen studenten deze opleiding? Wat is de kans op werk? etc.

November MS Word-bestandOpleidingsmarkt  

Vervolgopleidingen (mbo en havo) presenteren zich, zodat leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) zich binnen onze eigen school kunnen oriënteren.

December gastles havo Lentiz | Reviuslyceum is te gast om geïnteresseerde leerlingen een goed beeld te geven van de havo en waar zij nu al rekening mee kunnen houden.

Januari

MS Word-bestand

BOS-stageweek

 

Beroepsoriënterende stage

Januari Kiezen Voorlopige keuze betreffende profiel en vakkenpakket examenjaar
Februari Kiezen Definitieve keuze betreffende profiel en vakkenpakket examenjaar

 


Leerjaar 4:

Maand

Activiteit

Uitleg

September MS Word-bestandProfielwerkstuk Onderdeel van het examen gerelateerd aan de gekozen sector en a.d.h.v. twee of meer gekozen vakken.

Oktober        

Wegwijs in het mbo                         

Boekje met daarin de Open Dagen-kalender voor de mbo-scholen in de regio Haaglanden

Oktober

MS Word-bestand

Interessetest

 

Mogelijkheid om test uit leerjaar 3 nogmaals te doen.

November

MS Word-bestand

Opleidingsmarkt

 

Vervolgopleidingen (mbo en havo) presenteren zich, zodat leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) zich binnen onze eigen school kunnen oriënteren.


Wij streven ernaar dat zoveel mogelijk leerlingen 1 april zijn aangemeld voor de vervolgopleiding van hun keuze.