Aanmelden tussentijdse instroom lopend schooljaar

Soms is het nodig dat een leerling in de loop van een opleiding een overstap maakt. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat het niveau van de opleiding bij nader inzien niet goed aansluit of omdat een leerling sociaal niet goed op zijn/haar plek zit. 


Aanmeldprocedure tussentijdse instroom

 

Wanneer u als ouder uw kind bij Lentiz | Dalton MAVO wilt aanmelden om tussentijds in te stromen in het lopende schooljaar, dan is de procedure als volgt:

  

Stap 1 - 1e contact tussen ouder(s)/verzorger(s) en Lentiz | Dalton MAVO
Via mail kunt u in contact komen met de afdelingscoördinator van het leerjaar waarin uw zoon/dochter wil instromen:

leerjaar 1 en 2
leerjaar 3 en 4

de heer X. Helmich
mevrouw J. Moor

xhelmich@lentiz.nl

jmoor01@lentiz.nl
In deze e-mail ontvangt hij/zij graag de volgende gegevens:
- de naam van uw zoon/dochter
- de school waar hij/zij op dit moment onderwijs volgt, het niveau van de opleiding en het leerjaar
- de reden waarom overstap wordt overwogen

- het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent

 

Stap 2 - informatie verzamelen 
De afdelingscoördinator neemt contact met u op om de situatie te bespreken en de procedure binnen onze school waar nodig toe te lichten. Daarbij wordt ook besproken of de huidige school in overleg met ouders al het mogelijke heeft gedaan (zorg, begeleiding etc.) om ervoor te zorgen dat het kind daar wél de opleiding kan afronden.

 

Stap 3 - voorlopige inschrijving

Naderhand ontvangt u via onze leerlingenadministratie per mail een aanmeldformulier dat wij graag ingevuld van u ontvangen. Met het inleveren van dit aanmeldformulier geeft u ons tevens toestemming in contact te treden met de huidige school om informatie in te winnen.

Let op: aanmelding is nog geen inschrijving (zie stap 6).

 

Stap 4 - onderzoek

Uit overleg tussen onze afdelingscoördinator en de huidige school wordt duidelijk hoe zij in het belang van het kind tegenover een overstap staan. Met andere woorden: is alles binnen hun mogelijkheden in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat uw kind de opleiding daar kan afronden. 

Indien nodig worden ook de zorgcoördinatoren van beide scholen bij dit deel van het proces betrokken.

 

Stap 5 - intakegesprek

Tot slot willen wij graag persoonlijk kennismaken en jullie onze school laten zien. Daarvoor wordt een intakegesprek gepland. Deze intake biedt jullie de mogelijkheid om de school en ons onderwijs beter te leren kennen. Daarnaast onderzoeken wij of hij/zij in het profiel van Dalton MAVO past. 

 

Stap 6 - besluitvorming

Zo snel mogelijk na de intake volgt ons plaatsingsbesluit en worden bij een positief plaatsingsbesluit afspraken gemaakt over het startmoment.


 


Na leerjaar 2 MAVO instromen in leerjaar 3 Het Groene Lyceum


Soms is het nodig dat een leerling in de loop van een opleiding een overstap maakt. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat het niveau van de opleiding bij nader inzien niet goed aansluit of omdat de leerling sociaal niet goed op zijn of haar plek zit.


Via de reguliere route van Dalton Het Groene Lyceum haalt een leerling versneld twee diploma's: een mavo-diploma en een mbo niveau 4-diploma. Het is echter mogelijk om na leerjaar 2 van de mavo of havo over te stappen. Vervolgens heeft een leerlingen na vier jaar Dalton Het Groene Lyceum toegang tot het hbo. Wellicht komt uw zoon of dochter goed tot zijn of haar recht bij deze bijzondere opleiding. Meer informatie kunt u opvragen via Mariëlle van der Maarel: mvdmaarel@lentiz.nl of vinden op de website van www.lentiz.nl/hetgroenelyceum