Daltononderwijs

"Dalton is geen methode, geen systeem, het is een manier van leven”

“Wat de maatschappij nodig heeft is mensen zonder vrees”

 
Voor bezoekers zijn deze teksten in onze aula blikvangers, voor collega-daltondocenten herkenbaar en hartverwarmend. De uitspraak is afkomstig van de Amerikaanse pedagoge Helen Parkhurst, de grondlegger van het daltononderwijs.

 


Vijf pijlers van het daltononderwijsDe Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) heeft een mooi filmpje en een informatief boekje gemaakt over wat daltononderwijs betekent. In de onderstaande links kun je dit bekijken.


Film Daltononderwijs NDV


PDF-bestandInformatieboekje DaltonIDee


 

Het daltononderwijs gaat ervanuit dat de school leerlingen adequaat voorbereidt op hun toekomst. We willen leerlingen kansen geven om te groeien, om eruit te halen wat erin zit. Maar wat heb je nodig om zonder vrees in de moderne wereld te functioneren? Voor een daltonschool is dat helder: samenwerken, verantwoordelijkheid, vrijheid, zelfstandigheid en reflectie. Naast dat je wordt opgeleid voor het behalen van een mavo-diploma, wordt er ook veel aandacht besteed aan deze vijf pijlers van het daltononderwijs:


Samenwerken
Samenwerken is erg belangrijk op een daltonschool. Door samen te werken leer je van en met elkaar, dit geldt voor zowel de leerlingen als de docenten. Ook leer je om rekening met elkaar te houden en leer je hoe je elkaar kunt helpen.


Vrijheid en verantwoordelijkheid
Er zijn op school duidelijke regels en grenzen. Binnen deze grenzen krijg je vrijheid en verantwoordelijkheid om bijvoorbeeld je huiswerk en taken te maken, samen te werken, zelf een keuze te maken voor waar je gaat zitten in een daltonuur en om activiteiten en initiatieven binnen de school te organiseren. Ook binnen het schoolwerk zitten vaak mogelijkheden om keuzes te maken, bijv. maken we een film of verslag? Of maak je de extra verdiepende opdrachten wel of niet? 
         

Zelfstandigheid

Je leert om zelfstandig aan de slag te gaan met de leerstof en de taken. Plannen en het maken en leren van het schoolwerk is hierbij belangrijk. Je leert om zelf oplossingen te zoeken en de juiste keuzes te maken.


Reflectie
Reflectie is verantwoorden ‘wat je doet en waarom je het doet, zoals je het doet’. Nadenken over wat je denkt, voelt, wilt en doet en hiervan leren is de kern van reflectie. Op Lentiz | Dalton MAVO wordt er bijvoorbeeld gereflecteerd op gemaakte opdrachten: wat ging goed, wat kan de volgende keer beter, waarom en zijn de doelen van de opdracht  behaald? Maar ook op sociaal gebied en op je persoonlijke ontwikkeling wordt regelmatig gereflecteerd, in een groep of individueel. Waar ben ik goed in en wat kan ik nog leren?


Effectiviteit
Effectief aan de slag met je schoolwerk. Wat is voor jou de beste manier om om te gaan met je maak- en leerwerk? Wat heb jij nodig om je leerdoelen te behalen? Tijdens de lessen wordt er veel aandacht besteed aan plannen, samenwerken en probeert de docent je zo goed mogelijk te begeleiden.