Kenmerken

Lentiz | Dalton MAVO is van oorsprong een bijzonder openbare school die onderwijs verzorgt volgens de Daltongedachte en richt zich uitsluitend op de theoretische leerweg van het vmbo. Onze school is bruisend en tegelijkertijd kleinschalig. Dit schooljaar hebben we 531 leerlingen op Dalton MAVO en 320 leerlingen op Dalton Het Groene Lyceum.


Bij ons staan zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken centraal. We willen ons profileren als een kleinschalige school met veel aandacht voor normen en waarden, maatschappelijke betrokkenheid, internationalisering en sport en cultuur, waarin de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd blijft en we steeds streven naar een optimale zorg voor leerlingen en personeel.


Lentiz | Dalton MAVO kenmerkt zich door:

 • Het werken vanuit de Daltonvisie;
 • Het aanbieden van les-, taak- en huiswerk als één geheel;
 • Het streven naar onderwijs met een individuele benadering;
 • Het leren op eigen tempo en niveau;
 • Het steeds meer betrekken van de leerlingen bij de gehele organisatie;
 • Het integreren van het ICT-onderwijs in de vakken;
 • Het werken met een eigen device zoals laptop;
 • Het aanbieden van tweetalig onderwijs;
 • Het voorbereiden op het leven, leren en werken in een internationale omgeving;
 • Het in gesprek gaan mét de leerlingen, in plaats van tegen de leerlingen praten;
 • Het beperken van de lesuitval tot een minimum;
 • Het open overleggen met de ouders;
 • Het creëren van ruimte voor culturele, creatieve en sportieve ontwikkeling;
 • Het stimuleren van de betrokkenheid van de ouders.


Lokalen
Als je door onze school heen loopt, zie je in de meeste lokalen dat de tafeltjes in groepjes staan opgesteld. Samenwerken is een belangrijk element binnen daltononderwijs en om dit te stimuleren werken wij bij voorkeur liever niet in een 'bus opstelling' met twee tafels naast elkaar.


Daltonwerktijd
Elke dag hebben de leerlingen daltonwerktijd in hun rooster staan. Tijdens dit uur mag je zelf kiezen in welk lokaal en bij welke docent je gaat zitten. Er wordt van de leerlingen tijdens dit uur verwacht dat zij zelf aan de slag gaan. De docenten bieden leeractiviteiten aan. Je kunt je als leerling hiervoor aanmelden of je wordt door de docent uitgenodigd. Ook is er ruimte om bijvoorbeeld extra uitleg aan een docent te vragen of om gemaakt werk na te kijken. Als je bijvoorbeeld wiskunde een lastig vak vindt, is het slim om in ieder geval één keer in de week bij je wiskundedocent te gaan zitten zodat deze je kan helpen. Of als je een opdracht samen moet maken met een leerling die niet in de buurt woont, is het handig om op dat moment samen aan een opdracht te werken.


Samenwerken
Natuurlijk zijn er op Lentiz | Dalton MAVO opdrachten die je alleen moet maken, maar er zijn echter ook veel opdrachten waarbij er van je verwacht wordt dat je samenwerkt. Vaak mag je zelf kiezen met wie je gaat samenwerken, maar soms worden er groepjes door de docent gemaakt. Kunnen samenwerken met iedereen is een belangrijke vaardigheid, zeker ook voor in je toekomst waarbij je waarschijnlijk in je werk ook niet altijd kan kiezen met wie je samen moet werken. Samenwerken is niet voor iedereen vanzelfsprekend of makkelijk, daarom word je vanaf de eerste klas begeleid in het samenwerken. Je zult zien dat je er steeds beter in wordt!

Vakoverstijgende projecten

Op Lentiz | Dalton MAVO heb je opdrachten voor alle aparte vakken, bijvoorbeeld een opdracht voor het vak Engels en ook voor het vak mens en maatschappij. Soms zijn er ook opdrachten waarbij vakken samenwerken. Denk hierbij aan een opdracht voor het vak mens en maatschappij over het milieu die je in het Engels moet presenteren. Niet alleen krijg je dan een cijfer voor het vak mens en maatschappij, maar ook voor het vak Engels. Vakoverstijgende opdrachten of projecten noemen we dit.

Relatie leerling – docent
Docenten die niet tegen de leerlingen praten, maar mét de leerlingen! Dat is een belangrijk kenmerk van de relatie tussen leerlingen en docenten op Lentiz | Dalton MAVO. In gesprek met elkaar over schoolwerk, resultaten, maar ook over persoonlijke zaken die je wilt bespreken. Bij spreekavonden met de lesgevende docenten vinden we het fijn als niet alleen de ouders, maar ook de leerling zelf aanwezig is. Leerlingen worden serieus genomen en dat voelt wel zo prettig!

Ruimte voor leerlingen om zelf dingen te organiseren
Helpen bij het organiseren van een schoolfeest? Geld ophalen op de kerstmarkt voor het goede doel? Meedenken over de gang van zaken in de school in de leerlingenraad? Bij ons is in overleg altijd ruimte voor het nemen van initiatieven. Dat vinden we zelfs erg fijn!