Tijdig aanmelden: algemeen - 1 mei

Studenten moeten zich vanaf 2014 vóór 1 mei via www.Studielink.nl aanmelden voor een studie in het hoger onderwijs.

 

Let op: Opleidingen met decentrale selectie hebben vaak een eerdere aanmeldingsdatum dan 1 mei. Zie het kopje Tijdig aanmelden: numerus fixus


Wil je na aanmelding toch een andere studie kiezen? Dat kan tot 1 september. Dit toelatingsrecht heb je niet als je je ná 1 mei voor het eerst aanmeldt. Heb je je later aangemeld, dan beslist de opleiding over je toelating.