Over het hbo

Om een goede keuze te kunnen maken is het belangrijk op onderzoek uit te gaan: bezoek open dagen en spreek daar met docenten en studenten. Ga naar verschillende scholen, ook al weet je welke opleiding je wilt volgen. De school kan een groot verschil maken. Op bijvoorbeeld www.studiekeuze123.nl kun je precies zien welke hoge scholen de studie aanbieden.   
 

Belangrijkste verschillen tussen mbo en hbo

MBO HBO
minder literatuur meer literatuur en boeken
toetsen: alle stof uit boeken toetsen: meer inzichtvragen
beroepsgericht gericht op beroepsgroep
hoe-vraagstelling waarom vraagstelling
meer verplichte lesuren minder lesuren
minder voorbereiding voor lessen voorbereiding voor lessen
meer uitleg en begeleiding meer zelfstandigheid
stof wordt meer herhaald tempo stof ligt hoger
stages met veel begeleiding stages met veel eigen verantwoordelijkheid
leeftijdsgenoten verschillende leeftijden
praktijkgericht theorie en praktijk


 

7 sectoren in het hbo

Hbo-opleidingen zijn onderverdeeld in 7 sectoren:

·         Economie

·         Gezondheidszorg

·         Kunst

·         Landbouw

·         Pedagogisch

·         Sociaal-agogisch

·         Techniek


Vormen van onderwijs op het hbo

Daarbij zijn er 3 vormen te onderscheiden:

·         Voltijd (elke dag college, studiefinanciering)

·         Deeltijd (naast een baan, geen studiefinanciering)

·         Duaal (passend werk en studie vullen elkaar aan (salaris en deel studiefinanciering)
 
En je kiest voor een bachelor (4-jarige opleiding), of associate degree (2-jarige opleiding, onderdeel van een bachelor).

 

Meer informatie

Informatie over bovenstaande punten, andere begrippen in het hbo, een stappenplan en veel meer, is te vinden op www.studiekeuze123.nl/hulp.
 
De overheidssite www.startstuderen.nl is een overzichtelijk informatiepunt van websites die voor scholieren en studenten die moeten kiezen van belang kunnen zijn.


Tot slot wil ik www.studeermeteenplan.nl/hbo-wo/studiekeuze/studieaanbod onder de aandacht brengen. Deze website is tot stand gekomen in samenwerking met diverse belanghebbenden zoals de scholieren- en studentenbonden, Studiekeuze123, De Vereniging van Schooldecanen en Loopbaanbegeleiders (VvSL) en de Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders (NVS-NVL).

 

De websites van de hbo-scholen zelf bieden specifieke informatie over o.a. de inhoud van opleidingen die zij aanbieden en waarin zij zich mogelijk onderscheiden van andere aanbieders van die specifieke opleiding.