Beeldmateriaal

Lentiz maakt voor verschillende doeleinden gebruik van foto's en video's waarop onze leerlingen en studenten te zien zjin. Dit kunnen zowel onderwijskundige, administratieve als PR-doeleinden zijn. Deze opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden zoals schoolreizen, activiteiten en tijdens de les. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.


Beeldmateriaal voor onderwijskundige en administratieve doeleinden

Voor het maken en gebruiken van foto’s en video’s in de klas en les voor onderwijskundige doeleinden heeft de school geen toestemming nodig. Ook is er geen toestemming nodig voor het plaatsen van een foto op een schoolpas of voor gebruik van een foto in het administratiesysteem. Hiervoor gelden wel de gewone privacyregels zoals dataminimalisatie, wat inhoudt dat we terughoudend zijn met het gebruik van foto’s en video’s van leerlingen en studenten.


Beeldmateriaal voor PR-doeleinden

Onze school toont graag waar we mee bezig zijn, bijvoorbeeld door middel van de schoolgids, de schoolwebsite en nieuwsbrieven. We gebruiken daarbij foto’s en video’s die door de school, of in opdracht van de school, worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, zoals activiteiten, excursies en lessen. Ook onze leerlingen en studenten kunnen op dit materiaal herkenbaar in beeld zijn. Hiervoor is wel toestemming nodig van onze leerlingen en studenten (16 jaar of ouder) of hun ouder(s)/verzorger(s) (indien leerlingen jonger zijn dan 16 jaar).


Toestemmingsformulier

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waar leerlingen schade door kunnen ondervinden. Toch vinden we het belangrijk uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter wanneer een foto of video wel voor publicatiedoeleinden wordt gebruikt.


Indien wij een foto graag willen gebruiken op gedrukt materiaal zoals op posters of in de schoolgids of folder, wordt er altijd nogmaals toestemming gevraagd. Een foto verschijnt dus niet zomaar zonder uw medeweten in gedrukte media.Foto’s maken op school door (ouders/verzorgers van) leerlingen of studenten

De school wil voor álle leerlingen en studenten een veilige omgeving zijn, en niet een plek waar leerlingen/studenten (en hun ouders) bang hoeven te zijn steeds te worden gefotografeerd. Het maken van foto’s en video’s op school kan moeilijk worden verboden, maar wij gaan ervan uit dat (ouders/verzorgers van) leerlingen of studenten terughoudend zijn met het maken en publiceren van foto’s en filmpjes. Meestal overleggen betrokkenen samen over het maken en gebruik van dat beeldmateriaal. Als zij er samen niet uitkomen wordt soms de school gevraagd om iets te regelen.


 

U kunt de PDF-bestandtoestemmingsverklaring beeldmateriaal hier downloaden, invullen, printen en ondertekenen en inleveren bij de administratie van de school. Mocht u onverhoopt een foto zien waar u geen toestemming voor geeft, vragen wij u ons te informeren via daltonmavo@lentiz.nl zodat wij het kunnen oplossen.