Intern Zorg Overleg Dalton

Het Intern Zorg Overleg Dalton (IZOD) is een zorgoverleg waaraan de volgende mensen deelnemen: Mw. van der Plas (school maatschappelijk werk), Dhr. Schuuring (schoolondersteuner), de ondersteuningscoördinator Mw. van Heijzen, de betrokken afdelingscoördinator en als het mogelijk is, de mentor van de leerling die wordt besproken. Het IZOD vindt 8x per jaar plaats.


De mentor is de spil in de begeleiding van een leerling. Het kan zijn dat een mentor niet verder kan in de ondersteuning van een leerling. Een mentor kan dan een hulpvraag stellen aan het IZOD. Aan de hand van de hulpvraag wordt een leerling besproken. Tijdens het IZOD wordt een handelingsplan opgesteld om een leerling zo goed mogelijk te ondersteunen. In het handelingsplan kan een verwijzing staan, handelingssuggesties voor in de klas of andere maatregelen die voor de ondersteuning nodig zijn.


Voor de bespreking van een leerling is toestemming nodig van de ouder(s)/verzorger(s). Uiteraard is goed dat we de ouder(s)/verzorger(s) laten weten dat we de leerling in het IZOD gaan bespreken en deelgenoot maken van het plan dat wordt opgesteld.