Internationalisering

Lentiz | Dalton MAVO & Het Groene Lyceum is een ELOS-school. ELOS heeft als doel onderwijs van hoge kwaliteit te bieden dat inspeelt op de realiteit van de Europese Unie. Het streven is de leerlingen voor te bereiden op hun rol als Europees burger en daarop volop gebruik te maken van de Europese leeromgeving.

 

Een kenmerk van het ELOS-programma is de internationale uitwisselingsprogramma's. Leerlingen uit leerjaar 3 krijgen daarbij de mogelijkheid om een week naar school te gaan in het buitenland en daar in een gastgezin te verblijven. Aan deze projecten is ook een tegenbezoek verbonden: de buitenlandse leerlingen komen hier naar school en verblijven hier in het gastgezin.


Formulieren

Op deze pagina vindt u diverse formulieren ten behoeve van internationaliseringsreizen.

 

 

MS Word-bestandExchange formErasmusproject Food


Aan dit Erasmusproject, waarin het voortouw wordt genomen door een school in Heilbronn Duitsland, doen naast onze school ook scholen mee uit Noorwegen, Estland, Spanje en Portugal.


Tot en met het voorjaar van 2020 zullen er, met een wisselende groep scholieren, diverse bezoeken van steeds 1 week plaatsvinden aan deze scholen. Volgens de planning zal onze school het project afsluiten in het voorjaar van 2020 en dan kunnen we een behoorlijke delegatie van Europese scholieren en docenten tegemoet zien.


Informatie over het project met de Noorse school is via deze link te bekijken.