Protocol (onvoldoende verklaard) ziekteverzuim

In Nederland geldt de leerplicht voor kinderen van 5 tot 18 jaar. Dit houdt in dat alle kinderen van deze leeftijd ingeschreven staan op een school en deze school ook bezoeken.

 

Veel scholen hebben te maken met leerlingen die met of zonder duidelijke medische diagnose langdurig of veelvuldig ziek gemeld worden op school. Door langdurig of frequent schoolverzuim kunnen leerachterstanden ontstaan en worden de ontwikkelingsmogelijkheden van jongeren beperkt.

 

Scholen worden als eerste geconfronteerd met langdurig of frequent schoolverzuim. Aan hen de taak om het schoolverzuim te bespreken met de leerling en hun ouders. Echter de school is niet voldoende in staat om te adviseren over de consequenties van ziek zijn voor het volgen van lessen en de aanpak van de begeleiding van de leerling. De sociaal-medische expertise van de jeugdarts is hier bij uitstek geschikt voor. Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West biedt de mogelijkheid om specifiek onderzoek te verrichten bij leerlingen waarbij sprake is van langdurig en frequent schoolverzuim in het kader van ziekte.

 

PDF-bestandHier vindt u het Protocol (onvoldoende verklaard) ziekteverzuim.