Cursus & Consult

Flora en fauna Wet natuurbescherming niveau 2

Aan het eind van de cursus volgt een (meerkeuzevragen) examen.

Bij voldoende resultaat ontvang je het landelijk erkende AOC keurmerk certificaat met een geldigheidsduur van 5 jaar.

Flora en fauna Wet natuurbescherming niveau 2

Starten met deze cursus?

Data en inschrijven

Inhoud

• Wettelijk kader, soortenkennis, vaste rust- en verblijfplaatsen en jaarrond beschermde nesten
• Wat is nieuw in de gedragscode Groenvoorzieningen 2.0?
• Hoe werken de gedragscodes Bosbeheer, Natuurbeheer en Waterschappen?
• Werkproces: uw taken en die van de opzichter, uitvoerder, beheerder, toezichthouder en/of werkvoorbereider
• Kernpunten van (het toezicht op) werkinstructies, checklisten en werkprotocollen; hoe zat het ook al weer?
• Omgaan met calamiteiten
• Uitwisseling van uw praktijkervaringen met uw medecursisten

Voorkennis

geen

Kosten

€ 295,-  excl. 21% btw

Cursusduur

4 dagdelen