Cursus & Consult

Wet natuurbescherming niveau 2

De kennis en vaardigheden die vereist zijn voor een zorgvuldige aanpak van de wet natuurbescherming worden in deze cursus aangeboden en geoefend. Deelnemers krijgen een grotere kennis van beschermde dieren- en plantensoorten, leren hoe ze door zorgvuldig handelen de gedragscodes kunnen toepassen en krijgen handvatten aangereikt om hun communicatie en uw werkproces te verbeteren.

Opleidingsadvies Offerte aanvragen

Aan het eind van de cursus volgt een examen. Bij voldoende resultaat ontvang je het landelijk erkende AOC keurmerk certificaat met een geldigheidsduur van 5 jaar.                 

Lentiz| Cursus & Consult - wet natuurbescherming

Wet natuurbescherming niveau 2

Starten met deze cursus?

Offerte aanvragen

Inhoud

• Wettelijk kader, soortenkennis, vaste rust- en verblijfplaatsen en jaarrond beschermde nesten
• Wat is nieuw in de gedragscode Groenvoorzieningen 2.0?
• Hoe werken de gedragscodes Bosbeheer, Natuurbeheer en Waterschappen?
• Werkproces wet natuurbescherming: uw taken en die van de opzichter, uitvoerder, beheerder, toezichthouder en/of werkvoorbereider
• Kernpunten van (het toezicht op) werkinstructies, checklisten en werkprotocollen; hoe zat het ook al weer?
• Omgaan met calamiteiten
• Uitwisseling van uw praktijkervaringen met uw medecursisten

Wist je dat deze cursus ook bij jou op het bedrijf gegeven kan worden? Met meerdere medewerkers. Interesse? Doe dan een

Incompany offerte aanvraag