Nederlands op de werkvloer

Je bent blij met jouw medewerkers, maar door de taalbarrière en cultuurverschillen begrijpen ze de werkinstructies niet. De cursus ‘Nederlands op de werkvloer’ is gericht op anderstaligen. In 12 bijeenkomsten leren ze de ’taal’ die nodig is om hun werkzaamheden beter uit te voeren. Wat er op taalgebied nodig is, geef jij als bedrijf aan. Hierdoor ontstaat betere communicatie op de werkvloer en efficiëntere samenwerking.

Opleidingsadvies Offerte aanvragen

Jouw resultaat

 • Efficiënter werken
 • Instructies geven en begrijpen
 • Kort schriftelijk communiceren
 • De cursisten kennen de meest gebruikte Nederlandse termen m.b.t. werkzaamheden, materialen en gereedschap binnen hun bedrijf
 • Informele communicatie met collega’s
 • Algemene communicatie met klanten of opdrachtgevers
 • Specifieke veiligheid- en hygiëne voorschriften begrijpen
 • Vragen stellen en toelichting vragen

Wist je dat we nog meer taal cursussen aanbieden? Nederlands als tweede taal

Aanpak

De inhoud van de cursus wordt in overleg afgestemd op jouw organisatie. Hierdoor sluiten de wensen en de leerdoelen aan bij jouw medewerkers. Gedurende de lessen stimuleert de docent de deelnemers om de taal in de dagelijkse praktijk toe te passen. Denk bijvoorbeeld aan het oefenen met feedback en het achterhalen van vaktermen of bedrijfsvoorschriften. Na het afronden van de cursus ontvang de cursist een certificaat.

Nederlands op de werkvloer

Nederlands op de werkvloer

Starten met deze cursus?

Offerte aanvragen

Inhoud

De mogelijke onderdelen:

 • Werkinstructies begrijpen
 • Specifieke veiligheid- en hygiëne voorschriften begrijpen
 • Vragen stellen en toelichting vragen
 • Klantcontacten (face-to-face, telefoon, e-mail)
 • Mondeling en/of schriftelijk rapporteren / overdracht
 • Woordenschat uitbreiding behorend bij branche en functie
 • Gereedschap, materialen, machines
 • Informele communicatie met collega’s – een praatje maken
 • Arbeidscontract, arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten
 • Algemene communicatie met klanten of opdrachtgevers
 • Roosters en werktijden
 • Cultuurverschillen

Wie volgen deze cursus?

Anderstaligen die Nederlands willen leren. Arbeidsmigranten (vaak uit Oost-Europese landen zoals Polen, Roemenië en Bulgarije), internationale medewerkers of allochtonen.

Voorkennis

A1 niveau of hoger.
Vooraf aan de cursus wordt geïnventariseerd hoe de kennis en spreekvaardigheid is. De lessen vinden plaats in het tempo dat jouw medewerkers als prettig en uitdagend ervaren.

Kosten

Vraag een offerte aan

De cursus Nederlands op de werkvloer komt in aanmerking voor
Colland subsidie

Cursusduur

12 dagdelen (3 uur)
De lessen kunnen zowel in-company als op onze cursuslocaties worden gegeven