Opleiding bierbrouwen (niveau 4)

Ben jij werkzaam in een brouwerij en wil je graag meer leren over het brouwproces van grondstof tot eindproduct? Of liggen hier jouw interesses en wil je graag je mbo-diploma op niveau 4 behalen? Dan is deze opleiding bierbrouwen perfect voor jou!

Lentiz | LIFE College organiseert deze opleiding in samenwerking met StiBON Bieropleidingen. Dit is de enige officiële Nederlandse opleiding waarin bierbrouwen centraal staat.

opleiding bierbrouwen

Opleiding bierbrouwen (niveau 4)

Je sluit de opleiding af met een mbo-diploma op niveau 4 (Vakexpert Voeding, Technologie en Techniek)

Meld je aan

Over de opleiding:

Handige informatie

 • De duur van de totale opleiding is 2 jaar.
 • Wekelijks is er een lesdag van 7 uur (ca. 30 dagen per schooljaar). We geven een deel van deze lessen op locatie in Rotterdam (let op: locatie kan aangepast worden) en een deel digitaal. Daarnaast omvat het lesprogramma ook bedrijfsbezoeken naar verschillende brouwerijen.
 • Tijdens de opleiding maken we gebruik van gastsprekers voor specifieke thema’s.
 • De beroepspraktijkvorming vindt plaats tijdens de dagelijkse werkzaamheden (minimaal 3 dagen per week). Deze bestaat uit het opdoen van relevante werkervaring en uit het maken van praktijkopdrachten, en vindt plaats op het bedrijf waar de deelnemer werkzaam is. De deelnemer wordt hierbij begeleid door zowel de docent als door een praktijkopleider vanuit het bedrijf.
 • De (formele) studiebelasting is op jaarbasis 1600 uur, waarvan 200 uur les en 650 uur beroepspraktijkvorming (minimaal 3 dagen aan het werk).
 • Lentiz | LIFE college in Schiedam voert de opleiding uit.

Divers

 • De MBO (BBL) opleiding bierbrouwen wordt verzorgd onder het kwalificatiedossier Vakexpert Voeding, Technologie en Techniek, niveau 4 (crebo 25463).
 • De examinering vindt plaats middels een Beroepsproeve voor het beroepsgerichte deel en examens voor de onderdelen Nederlands, rekenen,  Engels en de keuzedelen.
 • Let op: Het bedrijf waar de deelnemer de beroepspraktijkvorming doet, moet door het SBB erkend zijn als leerbedrijf voor de opleiding Vakexpert Voeding, Technologie en Techniek. Dit kan door erkenning aan te vragen via SSB. Voor de erkenning wordt door een bedrijfsadviseur van het contact opgenomen met het bedrijf (evt. volgt daar ook een bedrijfsbezoek uit) en deze bedrijfsadviseur checkt of de werkzaamheden van de deelnemer overeenkomen met het kwalificatiedossier én hij checkt of de deelnemer een goede begeleiding kan verwachten.
basiscursus-bier-brouwen

Inhoud van de opleiding

 • VEILIGHEID

  Arbo, RI&E, herkennen van risico’s, veilig werken met stoom, druk, elektriciteit, chemicaliën.
  (Bovendien heb je de mogelijkheid om je VCA-certificaat te behalen, wat een waardevolle toevoeging is voor je vakbekwaamheid)

 • HYGIËNE

  Persoonlijke hygiëne, voedselveiligheid/HACCP gebruik van hygiëne code, kritische plaatsen, vervuilingsbronnen en besmettingsbronnen, reiniging & desinfectie, chemische en/of enzymatisch, microbiologische controles, allergenen, opslagcondities, voorraadbeheer, ongediertebeheersing.

 • GRONDSTOFFEN BASISKENNIS

  Mout en ongemout, gistculturen en andere culturen, gistmanagement, hop, soorten en toepassing, water en waterbehandeling, overige toevoegingen. Biochemie van het brouwproces, eiwitten, koolhydraten, werking van enzymen, interacties tussen grondstoffen, vorming van alcohol, koolzuur en aroma’s. Receptuur op basis van biertypen. Kwaliteitscontroles van grondstoffen en producten, houdbaarheid.

 • BROUWPROCES

  De biochemische processen tijdens mouten, maischen, vergisten, lageren en rijpen, verschillen in de brouwmethoden, infusie en decoctie. Processtappen bij de wortbereiding, moutontvangst, schroten, maischen, klaren. Processtappen bij de wortbehandeling, koken, koelen, vergisten en vergistingsmethoden, gistmanagement, toepassing van andere culturen zoals Lactobacillus. Processtappen en kwaliteitsaspecten bij de behandeling van (jong)bier, lageren, filtreren, verpakken, opslag, rijping op hout, nagisting op fles.

 • TECHNIEK EN ONDERHOUD

  Reiniging en desinfectie, meet- en regeltechniek, besturingstechniek, onderhoud en onderhoudsplanning, procestechniek en procesoptimalisatie, kennis van apparatuur, verpakken, energiegebruik.

 • COMMUNICATIE

  Vergadertechniek/gesprekstechniek, presenteren, instructie geven, documenteren, plannen.

 • WET-EN REGELGEVING

  Etikettering en vermeldingen, accijnsheffing, milieuvoorschriften.

 • ALGEMENE VAKKEN

  Nederlands (3F), Rekenen (4), Engels, Loopbaan en burgerschap

 • MOGELIJKE KEUZEDELEN EN VERRIJKINGSMODULES

  Digitale vaardigheden gevorderd, lean en creatief (onderzoeks- en optimalisatietechnieken), verpakken van levensmiddelen

Wie volgen deze opleiding?

De opleiding bierbrouwen mbo (niveau 4, bbl1) is voor bierbrouwers, medewerkers en aankomende medewerkers bij erkende leerbedrijven, die het brouwproces van grondstof tot eindproduct willen leren beheersen.

Voorkennis

Voor deelname aan de MBO niveau 4 opleiding is minimaal MBO niveau 3 (levensmiddelentechnologie) of vergelijkbaar werk- en denkniveau nodig.

Kosten

De kosten, waaronder de wettelijke cursusgelden, leermiddelen etc. bedragen €2.000,- per deelnemer per jaar. Daartegenover staat voor het opleidingsbedrijf een subsidie Praktijkleren van max. € 2.700,- per jaar ten behoeve van de werkgever.

Uitleg subsidieregeling Praktijkleren

Duur opleiding

De duur van de totale opleiding is 2 jaar.

Handige links

StiBON CRAFT

Dit is het! Ik wil me inschrijven

Schrijf je in