Cursus & Consult

Vakbekwaam medewerker voeding en technologie (niveau 3)

De opleiding voeding en technologie is bedoeld voor zittende of nieuwe medewerkers die een forse stap voorwaarts willen maken in hun functie en in hun ontwikkeling. Met de opleiding worden de medewerkers beter toegerust op de uitoefening van hun werk, werkzaamheden en toekomstige ontwikkelingen.

De werkzaamheden van de vakbekwaam medewerker voeding en technologie zijn gericht op het bereiden, samenstellen en/of verpakken van voedingsmiddelen voor mens en dier. Hij is inzetbaar bij verschillende producten en processen en op verschillende werkplekken.
De vakbekwaam medewerker voeding en technologie voert een grote diversiteit aan routinematige, complexe werkzaamheden uit en werkt volgens standaardwerkwijzen.
Daarnaast heeft hij een aansturende, instruerende en toezichthoudende rol voor de werkzaamheden/werkplekken bij de productbereiding.

De opleiding is ontwikkeld in nauwe samenwerking met  voedingsmiddelenbedrijven, verenigd in de Food Innovation Academy .

Lentiz| Cursus & Consult - voeding en technologie

Vakbekwaam medewerker voeding en technologie (niveau 3)

Voor meer informatie

Inhoud

 • Beroepsgericht:
  • Draagt zorg voor de kwaliteit van het voedsel
  • Draagt zorg voor voedselveiligheid
  • Draagt zorg voor interne en externe informatie-uitwisseling
  • Bereidt productbereiding voor
  • Bereidt product
  • Bewaakt planning en houdt toezicht
  • Begeleidt medewerkers op vaktechnische gebied
 • Nederlandse taal, rekenen (2f)
 • Loopbaan & Burgerschap
 • Keuzedelen

Voorkennis

Een niveau 2 diploma (of vergelijkbaar niveau).
Een redelijke kennis van de Nederlandse taal en bij voorkeur bedrijfservaring.

Kosten

€ 1195,- per deelnemer (per jaar).

 

Cursusduur

De opleiding duurt 2 of 3 jaar. En bestaat jaarlijks uit 200 uur les (ca. 35 lesdagen) en minimaal 650 uur beroepspraktijkvorming.