Cursus & Consult

Wet natuurbescherming niveau 3

Ben je actief in het voorbereiden, managen en aanbesteden van ruimtelijke ontwikkelingen? Je krijgt dan te maken met de regels uit de Wet natuurbescherming. Deze regels moet je toepassen in je planvorming, contracten, werkprocessen en plan van aanpak.

Opleidingsadvies Offerte aanvragen

Het werken in gebieden met beschermde planten en dieren is gebonden aan strikte regels. De Wet natuurbescherming zorgt voor de bescherming van planten en dieren in (natuur)gebieden. Werkzaamheden worden hierdoor vaak via goedgekeurde regels uitgevoerd. Deze regels verplichten werknemers om gecertificeerd te zijn. Daardoor leer je hoe je schade aan beschermde dieren en planten kunt voorkomen of beperken.     

Plan van aanpak

Voordat je aan de slag gaat met je werkzaamheden heb je een plan van aanpak nodig:

  • Welke werkzaamheden ga je uitvoeren?
  • Wie gaat ze uitvoeren?
  • Zijn er bijzonderheden waar je rekening mee moet houden?

Daarom is het belangrijk dat je een aantal personeelsleden opleidt voor de certificering op niveau 3. Hierdoor worden de voorbereidingen van de projecten goed geregeld.

wet-natuurbescherming-niveau-3

Wet natuurbescherming niveau 3

Starten met deze cursus?

Offerte aanvragen

Inhoud

Tijdens de cursus leer je wat de juridische aspecten zijn rondom het uitvoeren van je werkzaamheden. Daarnaast stel je zelf een plan van aanpak op.

Bij voldoende resultaat ontvang je een certificaat met een geldigheid van 5 jaar.
Het certificaat behaal je via het Examenhuis of het erkende AOC keurmerk.

Wist je dat deze cursus ook bij jou op het bedrijf gegeven kan worden? Met meerdere medewerkers. Interesse? Doe dan een

Incompany offerte aanvraag

Voorkennis

Werknemers die belast zijn met de voorbereiding van werkzaamheden (Plan van Aanpak) in gebieden met beschermde flora en fauna.

Bekijk ook:

 niveau 1; medewerker/meewerkend voorman
 niveau 2; opzichter/uitvoerder/beheerder/toezichthouder