Wet natuurbescherming niveau 3

Werk je in de groenvoorziening als werkvoorbereider of bedrijfsleider? In de Wet natuurbescherming niveau 3 staan regels om dieren en planten in Nederland te beschermen centraal. Deze cursus biedt je inzicht in de maatregelen die je moet nemen tijdens het plannen en uitvoeren van werkzaamheden die flora & fauna kunnen verstoren.

Let op: Vanaf 1 januari 2024 verandert de regelgeving rondom de Wet natuurbescherming vanuit het AOC keurmerk. Dit heeft gevolgen voor de inhoud en kosten. 

Opleidingsadvies Offerte aanvragen

Resultaat

Na het volgen van deze cursus ben je bevoegd om tijdens de voorbereiding van het werk op specialistische en correcte wijze om te gaan met verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden wat betreft de gedragscodes uit bestendig beheer openbare ruimte, natuur- en bosbeheer en het waterschap. Je beschikt ook over de kennis en vaardigheden om de (juridische) verplichtingen in het kader van de Wet natuurbescherming toe te passen en bij eventuele calamiteiten helder en correct op te treden.

Aanpak

Tijdens de cursus is inbreng uit de eigen praktijksituatie en uitwisseling met andere cursisten belangrijk en zal de theorie aan de praktijk gekoppeld worden.
De cursus wordt afgesloten met een examen (meerkeuzevragen) en bij voldoende resultaat ontvang je een landelijk erkend certificaat van AOC Keurmerk dat 5 jaar geldig is.

Meld je aan voor de hercertificering voordat je certificaat verloopt.

wet-natuurbescherming-niveau-3

Wet natuurbescherming niveau 3

Starten met deze cursus?

Offerte aanvragen

Inhoud

In deze driedaagse cursus wordt gewerkt met de gedragscodes uit bestendig beheer openbare ruimte, natuur- en bosbeheer en het waterschap.

Onderwerpen:

 • Doelstelling Wet Natuurbescherming;
 • Europees en Nederlands kader natuurwetgeving;
 • Zorgplicht en zorgvuldig handelen met voorzorgsmaatregelen;
 • Beschermde planten en dieren met vaste rust- en voortplantingsplaatsen;
 • Jaarrond beschermde nesten;
 • Omgaan met calamiteiten, communicatie en werkproces;
 • Werkprocessen;
 • Handhaving gedragscode in de praktijk;
 • Wat te doen bij overtreding en contact met handhavers;
 • Diverse casussen;
 • Examentraining.

Wie volgen deze cursus?

Deze cursus is voor bedrijfsleider, projectleider of werkvoorbereider in de groenvoorziening, het natuurbeheer, bosbeheer en/of waterbeheer.

Wist je dat deze cursus ook bij jou op het bedrijf gegeven kan worden? Met meerdere medewerkers. Interesse?

Aanvraag incompany traject

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis nodig voor deze cursus.

Kosten

€785,00 excl. 21% btw (incl. lesmateriaal en één examenmoment).
(De cursus start bij minimaal 6 deelnemers)

Cursusduur

3 dagdelen van 6 uur (inclusief examen).