Cursus & Consult
Medewerker groen en cultuurtechniek

Extra ondersteuning hoveniersbedrijven

De sociale partners in de hovenierssector voeren via het fonds Colland Arbeidsmarkt een aantrekkelijke extra ondersteuning voor hoveniersbedrijven in. Omdat de verwachting is dat de coronamaatregelen een negatief effect gaan hebben op het aanbod van werk en van leerwerkplekken in de hoveniersbedrijven. De tijdelijke extra ondersteuning zorgt ervoor dat de instroom van jongeren in het BBL-onderwijs en zij-instromers in de VHG Brancheopleiding op peil blijft.

Stimulering leerwerkplekken: Extra ondersteuning hoveniersbedrijven van € 1.000 per leerjaar

Voor leerlingen die vanaf de zomer van 2020 starten met een BBL-opleiding is er een extra subsidie van € 1.000 per leerjaar. De Extra ondersteuning voor scholing en instroom van hoveniersbedrijven is beschikbaar voor het bedrijf dat de leerwerkplek aanbiedt. Wel onder voorwaarde dat de schooldag wordt doorbetaald.

Stimulering instroom/ zij-instroom: naar rato-vergoedingen tijdelijk afgeschaft

Voor de subsidieregelingen BBL Hoveniers en VHG Brancheopleiding wordt de naar rato-vergoeding tijdelijk afgeschaft. Dit betekent dat er een volledige vergoeding wordt verstrekt. Dit geldt ook als de leerling of zijinstromer niet het gehele jaar in dienst was. Voor nieuwe instromers gaan beide vergoedingen dus in vanaf schooljaar 2020/2021.

Stimulering leren en ontwikkelen: vergoeding regeling cursusgroepen van 75 naar 90%

Bedrijven worden in deze moeilijke tijd extra ondersteund bij scholing van werknemers. Daardoor gaat de vergoedingspercentages hiervoor vanaf 1 juli 2020 aanzienlijk omhoog (met uitzondering van cursusgroep certificering). Ook de totale vergoeding wordt vanaf 1 juli verhoogd naar maximaal € 1.500 per werknemer.
De stimuleringsmaatregelen zijn in principe voor de duur van 1 jaar. Daarna wordt opnieuw beoordeeld of sprake moet zijn van verlenging.

Kijk hier voor de volledige voorwaarden en meer informatie op Colland Arbeidsmarkt (Sector Hoveniers).

Sociale partners in de hovenierssector zijn: VHG Branchevereniging, FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen

Bron: Colland Arbeidsmarkt, Extra ondersteuning voor scholing en instroom hoveniersbedrijven.

Terug naar het nieuwsoverzicht