LIFE College

Voortgezet onderwijs

LIFE College is een vmbo- en mboschool. De volgende leerwegen worden aangeboden in het vmbo: