Samenvatting Lentiz Brainstormsessie Beroepsonderwijs in Loods 38

Lentiz | MBO Barendrecht werkt nauw samen met het regionale bedrijfsleven, overheden en andere onderwijsorganisaties om de talloze kansen en uitdagingen op economisch en sociaal-maatschappelijk gebied in de regio Barendrecht/Ridderkerk op te pakken. Het is de voedingsbodem voor het aanbod van aansprekend en passend onderwijs.

Tijdens de Lentiz-conferentie Beroepsonderwijs in Loods38 hebben we inspiratie en ideeën opgehaald bij ons netwerk van partnerorganisaties en bedrijven van Lentiz | MBO Barendrecht. Hier stond het onderwijsaanbod van Lentiz, Leven Lang Ontwikkelen, samenwerking met het bedrijfsleven, gebruik van Loods38 en werving van studenten centraal.

De deelnemers aan de conferentie hebben een bijdrage geleverd aan de concretisering van de ideeën met daarin de rol van Loods38. De uitkomsten van de conferentie zijn verwerkt in het Strategisch Kader Lentiz | MBO Barendrecht 2020-2025. U treft hier de samenvatting.

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage en hopen u binnenkort weer te ontmoeten.