MBO LIFE College

Inspecteur Leefomgeving

Onze natuur wordt steeds meer bedreigd: bedrijven lozen afval, in de lucht zitten uitlaatgassen, water is verontreinigd, er is geluidsoverlast. Overtreden bedrijven de wet- en regelgeving? Als milieu-inspecteur neem je maatregelen en geef je advies over hoe overtredingen voorkomen kunnen worden. Tijdens de opleiding werk je aan een meer duurzame leefomgeving waarin je na je opleiding aan de slag kunt.
Twee studenten Inspecteur Leefomgeving op kade

BOL/BBL niveau 4

Lijkt het je leuk om te controleren of mensen en bedrijven zich wel aan milieu wet- en regelgeving houden? Dan is Inspecteur Leefomgeving jouw opleiding! Je leert hoe je toezicht houdt op een schone leefomgeving. Een afwisselende opleiding met inhoud!

Meld je aan!

Over de opleiding:

Handige informatie om te weten voordat je aan de opleiding begint.

Welk niveau is het?

Inspecteur Leefomgeving is een mbo-niveau 4+ opleiding die vier jaar duurt. Het is zowel theoretisch als praktisch een uitdagende opleiding.

Je wordt opgeleid tot…

Je wordt opgeleid tot Adviseur Leefomgeving (niveau 4, opleidingscode 25582).

Toelatingseisen

Je bent toelaatbaar tot de opleiding Inspecteur Leefomgeving als je een vmbo-diploma hebt behaald in de gemengde of theoretische leerweg. Je bent ook toelaatbaar met een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte leerweg. In de intakeprocedure wordt samen met je gekeken of de opleiding bij je past en of je het niveau aankunt. Daarna wordt bepaald of je wordt toegelaten.

De opleiding Inspecteur Leefomgeving is iets voor jou als:

 • je graag bezig bent met je leefomgeving;
 • je je graag bezig wilt houden met toezicht en handhaving van milieuregels en -wetten of het geven van milieu-advies;
 • je zowel binnen als buiten bezig wilt zijn;
 • je van theorie en praktijk houdt.

Wat kost deze opleiding?

Op het mbo zijn er twee soorten kosten: lesgeld (bedrag dat je aan de overheid betaalt) en schoolkosten.

Lesgeld
Als je bij aanvang van de opleiding 18 jaar of ouder bent, of je bent gehuwd (of gehuwd geweest), dan ben je als student lesgeldplichtig. Klik hier voor actuele informatie over lesgeld.

Schoolkosten
Schoolkosten zijn de kosten die je maakt voor o.a. boeken, eventuele werkkleding en materialen. Boeken bestel je zelf.

Optionele kosten
Er zijn ook kosten die je maakt voor onderdelen van je opleiding die niet verplicht zijn om je diploma te halen. De kosten hiervan zijn niet verplicht.

Na mijn diploma!

Als je klaar bent met de opleiding Inspecteur Leefomgeving, ligt de wereld aan je voeten. In deze branche zijn op de korte en lange termijn veel banen te vinden. Je kunt na de opleiding bijvoorbeeld aan de slag bij een omgevingsdienst, een milieu-adviesbureau en waterschappen. Je kunt natuurlijk ook een aansluitende hbo-opleiding volgen, zoals Milieukunde of Landscape & Environment Management (LEM).

Opbouw van de opleiding:

Dit kun je verwachten wanneer je aan deze opleiding begint.

Hoe is de opleiding opgebouwd?

De opleiding bestaat uit:

• uitvoeren metingen leefomgeving en rapporteren van resultaten;
• uitvoering geven aan wet- en regelgeving leefomgeving;
• ondersteunen zorgsystemen leefomgeving;
• uitvoeren van inspecties.

De beroepsgerichte vakken zijn wet- en regelgeving, communicatie, rapporteren, milieukunde, ecologie, duurzaamheid en milieuzorgsystemen. De thema’s bodem, water, energie en natuurbescherming komen ook aan bod.

Wat doe je in de les?

Inspecteur Leefomgeving is een afwisselende opleiding met inhoud. In de opleiding leer je onder andere meer over milieukunde, milieuwetgeving, communicatie, rapporteren en ecologie. Daarnaast is er een praktisch gedeelte, waarin je bijvoorbeeld leert over het uitvoeren van inspecties en hoe je matregelen neemt als er overtredingen plaatsvinden. Je gaat bijvoorbeeld :

 • milieu-inspecties uitvoeren (op het gebied van bodem, water, lucht, geluid en afvalstoffen);
 • metingen/monsternames en waarnemingen doen;
 • controles uitvoeren en meldingen van overtredingen afhandelen;
 • adviseren over milieuwetten en -regels en toezicht daarop;
 • rapportages uitwerken.

De opleiding Inspecteur Leefomgeving is ontwikkeld door Lentiz | LIFE college in samenwerking met de DCMR (Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond); een toonaangevende milieudienst in de regio Rotterdam.

 

 

 

Vakken tijdens deze opleiding

Tijdens de opleiding krijg je onder andere de volgende vakken:

 • Wet- en regelgeving
 • Milieukunde
 • Communicatie
 • Rapporteren
 • VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers)
 • Scheikunde
 • Ecoschools
 • Bedrijfsbezoeken
 • Ecologie
 • Duurzaamheid
 • Nederlands
 • Wiskunde
 • Burgerschap
 • Engels

Niet de opleiding die je zoekt?

Misschien passen deze opleidingen dan beter bij jou.