Oud-student Anouk Dullaard vertelt

Anouk is medewerker handhaving bij Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard

Anouk Dullaard was student Inspecteur Leefomgeving. Drie jaar geleden is Anouk in dienst gekomen bij het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard (HHSK) als Medewerker Handhaving, vlak nadat ze was afgestudeerd. Sindsdien draagt ze met veel plezier bij aan het waterbeheer in de regio.

Waarom koos je voor de opleiding Inspecteur Leefomgeving?

“De opleiding Inspecteur Leefomgeving in eerste
instantie niet mijn keuze. Ik wilde vroeger bij de Politie. Maar tijdens mijn vooropleiding (Handhaving en Toezicht) merkte ik dat het  politievak niet bij mij paste: veel te gevaarlijk en heftig. Handhaving sprak me juist wel aan. Mijn vader tipte me op de website van de opleiding Inspecteur Leefomgeving. Omdat ik al een opleiding op het gebied van handhaving had gedaan, kon ik de opleiding Inspecteur Leefomgeving verkort (in 3 jaar) afronden.”

Wat vind je leuk aan de sector milieu en water?

“Ik heb van jongs af aan een klik met water. Ik ben bij een gemaal opgegroeid en mijn vader werkt bij HHSK. Hij vertelde thuis enthousiast over zijn werk in het waterbeheer. Daar komt mijn liefde voor het vak vandaan.”

Hoe ben je bij HHSK terechtgekomen?

“Tijdens mijn opleiding op het LIFE College liep ik twee keer stage bij HHSK. Ik vond de stages erg leerzaam. Toen ik klaar was met mijn opleiding, wilde ik graag bij HHSK  werken, maar er was geen vacature. Omdat zij ook graag wilden dat ik bij hen kwam werken, is er voor mij een functie
gecreëerd. Ik startte als Assistent toezichthouder. Na een jaar kwam er een vacature voor Medewerker Handhaving. Daar heb ik op gesolliciteerd en ik kreeg de baan. Ik heb het super naar mijn zin!

Wat is je rol binnen HHSK precies?

“Ik richt me in mijn werk op de waterkwantiteit. Ik ben
medewerker handhaving en draag bij aan de bescherming van dijken en watergangen. Ik controleer of bedrijven vergunningen wel naleven, zodat onze dijken of watergangen
niet beschadigd raken. Zo houden we dus droge voeten.”

Omdat ik al een niveau 3-opleiding op het gebied van handhaving had gedaan, kon ik Inspecteur Leefomgeving verkort (in 3 jaar) doen.

Over het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard
Het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard (HHSK) beheert het water, de dijken, sluizen en gemalen in de regio Schieland en Krimpenerwaard. Het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor inspectie en onderhoud en geeft  vergunningen uit voor bijvoorbeeld de aanleg van een steiger.

 

Naar informatie over de opleiding Inspecteur Leefomgeving