Oud-student Nigel Zwartewaalsloot vertelt

Nigel is Toezichthouder milieu bij Omgevingsdienst ODMH

Oud-student van de opleiding Nigel Zwartewaalsloot werkt sinds een jaar als toezichthouder bij de Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH). Als beginnend Toezichthouder milieu richt Nigel zich specifiek op de controle van propaantanks. Dat zijn grote tanks met gas erin, die buiten bij sommige bedrijven, boerderijen of huizen staan. Als je een grote gastank dichtbij je huis hebt staan, wil je natuurlijk dat dat veilig is. Nigel gaat langs bij bedrijven en particulieren om te controleren of de propaantanks voldoen aan de veiligheidseisen. We vroegen Nigel over zijn werk en over zijn werk bij ODMH.

Waarom koos je voor de opleiding Inspecteur Leefomgeving?

“Voordat ik met de opleiding Inspecteur Leefomgeving begon, wist ik niet welke opleiding ik zou gaan doen. Op een opleidingsmarkt die georganiseerd werd door Lentiz | LIFE College en mijn decaan, zag ik een stand van de opleiding Inspecteur Leefomgeving. Ik wist helemaal niet dat deze opleiding bestond en vond het meteen interessant.”

Hoe heb je op school de stages ervaren?

“Ik heb mijn stages bij ODMH als heel leerzaam en interessant ervaren. Ik leerde bijvoorbeeld gesprekstechnieken toe te passen tijdens controles. Dat kan je niet uit boeken leren. Daarom vind ik het goed dat een aanzienlijk deel van mbo-opleidingen uit stage bestaat. Het geeft je de kans om vaardigheden te ontwikkelen.”

Hoe ben je bij ODMH terechtgekomen?

“Tijdens mijn opleiding liep ik stage bij ODMH en ik vond mijn stage heel leuk. Toen ik mijn diploma had, zag ik dat er een vacature was voor de functie van Toezichthouder. Ik heb meteen gesolliciteerd en kreeg de baan.”

Wat doe je allemaal als Toezichthouder?

“Ik richt me op de controle van propaantanks. Dat zijn tanks met propaangas die staan bij particulieren en bedrijven, die niet zijn aangesloten op aardgas. Ik ga onaangekondigd langs om te controleren of de tanks voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Na de controle maak ik op kantoor een rapport. Ik ben dus zowel buiten als binnen bezig.”

Ik ben veel buiten om controles uit te voeren, maar ga daarna weer naar binnen om rapporten uit te werken. Dat maakt mijn werk bij ODMH heel afwisselend.

Over de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH)
ODMH draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. De basistaken zijn vergunningverlening,
toezicht en handhaving van milieuregels, bouw- en woningtoezicht en advisering, ontwikkeling en uitvoering van
duurzaamheidsbeleid. Ook adviseert ODMH de regiogemeenten over milieuaspecten bij ruimtelijke plannen. Het
gebied waarin ODMH opereert telt circa 350.000 inwoners, ruim 12.500 bedrijven en is verdeeld over zes gemeenten
in de regio Midden-Holland.

Naar informatie over Inspecteur Leefomgeving