MBO Oostland

Agenda

Hieronder vind je de belangrijke data voor het schooljaar 2020-2021.

(onder voorbehoud – versie 20 september 2021) 

 vrijdag 24 september     – inleveren praktijkovereenkomst bpv (POK) 

vrijdag 1 oktober              – inleveren pta’s cohort 2021 

woensdag 6 oktober        – start lintstage 

vrijdag 8 oktober             – uitdelen pta’s aan 1e jaars studenten 

maandag 18 oktober        – start herfstvakantie tot en met vrijdag 22 oktober 

donderdag 4 november   – overleg personeel mbo 

maandag 8 november     – start stageweek tot en met vrijdag 12 november 

maandag 15 november     – vestigingsdag – studenten vrij 

dinsdag 16 november       – toets- en inhaalweek tot en met vrijdag 19 november 

woensdag 24 november     – OPEN DAG/AVOND 

donderdag 2 december     – uiterste inleverdatum ptapunten 

vrijdag 3 december             – eind periode 1 

 

dinsdag 7 december           – vestigingsdag/studentenbespreking personeel mbo –                                                                               studenten vrij 

donderdag 9 december     – ptapunten mee met studenten 

maandag 13 december     – deze week student, ouder/verzorger, mentor gesprekken 

maandag 20 december     – inleveren urenregistratie en tussenevaluatie bpv 

donderdag 23 december  – kerstgala 

maandag 27 december     – kerstvakantie tot en met vrijdag 7 januari 

maandag 17 januari          – start examens mbo (1e ronde) tot en met 18 februari 

vrijdag 21 januari             – OPEN DAG/AVOND (vmbo en mbo) – studenten zijn vrij (stage gaat door)

dinsdag 8 februari           – vestigingsdag – studenten vrij 

woensdag 9 februari        – vestigingsdag – stage gaat gewoon door 

donderdag 17 februari     – overleg personeel mbo 

vrijdag 25 februari           – voorjaarsvakantie tot en met vrijdag 4 maart (stage gaat door) 

maandag 14 maart           – toets- en inhaalweek tot en met vrijdag 18 maart 

donderdag 24 maart       – uiterste inleverdatum ptapunten, ontwikkeldag studenten vrij 

donderdag 24 maart       – OPEN DAG/AVOND (alleen mbo) 

vrijdag 25 maart              – ontwikkeldag (1ste jaars studenten vrij    (stage gaat door) 

vrijdag 25 maart              – eind periode 2 

 

maandag 29 maart     – vestigingsdag – studenten vrij 

dinsdag 29 maart       – studentenbespreking personeel mbo 

vrijdag 1 april             – ptapunten mee met studenten 

maandag 4 april        – deze week student, ouder/verzorger, mentor gesprekken 

                                                           start stageweken tot en met donderdag 14 april 

vrijdag 15 april           – paasvakantie tot en met maandag 18 april 

maandag 25 april      – meivakantie tot en met vrijdag 7 mei 

donderdag 26 mei     – hemelvaartsvakantie tot en met vrijdag 27 mei 

maandag 30 mei        – start examens mbo (2e ronde) tot en met vrijdag 24 juni 

maandag 6 juni          – pinkstervakantie 

dinsdag 7 juni             – toets- en inhaalweek tot en met dinsdag 14 juni 

donderdag 14 juni     – uiterste inleverdatum ptapunten 

dinsdag 21 juni          – studentenbespreking personeel mbo 

vrijdag 24 juni           – ptapunten mee met studenten, overleg personeel mbo 

maandag 27 juni       – start stageweken tot en met vrijdag 8 juli 

woensdag 6 juli        – afsluiting schooljaar voor studenten 

vrijdag 8 juli             – inleveren urenregistratie en eindbeoordeling bpv 

Er zijn momenteel geen agenda items.