MBO Oostland

Wat is het mbo?

MBO staat voor Middelbaar Beroepsonderwijs. Een mbo-opleiding leidt op tot een beginnend beroepsbeoefenaar, maar vormt en bereidt de student ook voor op een zelfstandige rol als burger in de Nederlandse samenleving.

Daarom volgt iedere student, ongeacht het niveau, onderwijs in algemeen vormende vakken als Nederlands (taal), rekenen en loopbaan en burgerschap. Binnen de opleidingen worden daarnaast vaak vakken als ondernemend gedrag, biologie, Engels en bijvoorbeeld nog een extra vreemde taal (Duits) aangeboden. Deze vakken ondersteunen de beroepsmatige onderdelen van het onderwijsprogramma en bevorderen de doorstroom naar vervolgopleidingen op een hoger niveau, bijvoorbeeld hbo.

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) leidt studenten op voor een beroep. Er zijn opleidingen op 4 niveaus.

  1. De entreeopleiding (bedoeld voor jongeren zonder een diploma van een vooropleiding).
  2. De basisberoepsopleiding (niveau 2)
  3. De vakopleiding (niveau 3)
  4. De middenkaderopleiding (niveau 4)