Student achter laptop

Innovatie-avond Business & Management

Voor de stagebedrijven van leerjaar 2 Business & Management wordt er op donderdag 5 maart een innovatieavond georganiseerd. De studenten hebben de afgelopen 10 weken aan een bedrijfsopdracht gewerkt om het innovatieve denken te stimuleren en dit te kunnen toepassen binnen de Tuinbouw- en AGF Sector. Tijdens deze avond vinden onder andere presentaties van tweedejaarsstudenten Business & Management plaats.

Terug naar de agenda