Opleidingen voor werknemers

Bij Lentiz | MBO Westland kunnen bedrijven ook terecht voor onderwijstrajecten voor werknemers. Dit zijn BBL (Beroepsbegeleidende Leerweg)-trajecten op mbo-niveau 1, 2, 3 of 4. Werknemers (ingehuurd of vast) volgen één dag in de week een studie. De rest van de week werken ze in het bedrijf. Interessant is dat bedrijven hier een subsidie voor kunnen ontvangen.

Samen met andere bedrijven
Tijdens bedrijfsbezoeken bij o.a. Royal Flora Holland is gebleken dat er een grote belangstelling is voor dit soort trajecten. Sommige afzonderlijke bedrijven hebben alleen te weinig kandidaten om een groep vol te krijgen. MBO Westland kan ondersteunen door bedrijven met elkaar te laten samenwerken.

Mocht uw bedrijf geïnteresseerd zijn in een BBL-traject Agrohandel en Logistiek en/of heeft u een aanvullende vraag? Stuur dan een e-mail naar directeur Lentiz | MBO Westland, Atie de Gier.
Voor scholingstrajecten op maat kunt u terecht bij Lentiz | Cursus & Consult.