MBO Westland

Naar het mbo

Meld je aan!

Wil jij aankomend schooljaar een opleiding volgen bij Lentiz | MBO Westland?

Aanmelden nieuwe student

MBO: Middelbaar Beroepsonderwijs

MBO staat voor Middelbaar Beroepsonderwijs. Een mbo-opleiding leidt op tot een beginnend beroepsbeoefenaar, maar vormt en bereidt de student ook voor op een zelfstandige rol als burger in de Nederlandse samenleving.

Daarom volgt iedere student, ongeacht het niveau, onderwijs in algemeen vormende vakken als Nederlands (taal), rekenen en Loopbaan & Burgerschap. Binnen de opleidingen op niveau 3 en 4 worden daarnaast vaak vakken als economie, exacte vakken, Engels en bijvoorbeeld nog een extra vreemde taal (Duits/Spaans) aangeboden, die de beroepsmatige onderdelen van het onderwijsprogramma en de doorstroom naar vervolgopleidingen op een hoger niveau (bijvoorbeeld hbo) ondersteunen.