Zorg & begeleiding

De mentor is jouw eerste aanspreekpunt

Bij Lentiz | MBO Westland krijgt iedere student een mentor toegewezen. De mentor begeleidt de student tijdens zijn/haar tijd op school. Het doel is dat de begeleiding leidt tot een groeiende zelfsturing van de student en gaat uit van relatie, veiligheid en pedagogisch handelen.

Bij de uitvoering van de begeleiding worden docenten, ouders en externen betrokken, elk vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid. De begeleiding is er op gericht om de student te laten groeien als persoon, als toekomstig werknemer en als zelfredzame burger. De begeleiding moet leiden tot een zo groot mogelijk studiesucces en het behalen van een diploma.

Mocht er extra begeleiding en specialistische zorg nodig zijn, dan word je in contact gebracht met de zorgcoördinator.

Zorgcoördinator
Mevr. A. Olijhoek