Digitale gevaren in de tuinbouw worden getackeld door studenten Horti Technics & Management en het bedrijfsleven

Vanuit een bijzondere samenwerking tussen bedrijfsleven, de opleiding Horti Technics & Management van Lentiz | MBO Westland en overheid zet de kerngroep zich in voor digitale veiligheid in tuinbouw. Deze samenwerking ontstond een jaar geleden in World Horti Center, de plek waar de glastuinbouw bij elkaar komt. Na diverse succesvolle bijeenkomsten om de sector bewust te maken van digitale gevaren, maakt de kerngroep de volgende stap. Hierbij gaan studenten – de ondernemers en medewerkers van de toekomst – tijdens hun stage aan de slag met digitale veiligheid.

InnovationQuarter, Lentiz|MBO Westland, Beekenkamp Group, Hoogendoorn Growth Management en LetsGrow.com en VTM brainstormden met elkaar tijdens de eerste editie van de Summer of Innovation in World Horti Center. Tijdens een innovatieontbijt waarbij diverse tuinbouworganisaties met elkaar spraken over de digitale gevaren veiligheid in de tuinbouw. Dit thema staat nog niet hoog op de agenda van tuinbouwbedrijven en bovengenoemde kerngroep sloot de handen ineen om hier verandering in te brengen. Zij brengen met elkaar de risico’s, consequenties en veiligheidsmiddelen voor de tuinbouwsector in kaart.

Hieruit volgde een event in World Horti Center om tuinbouwondernemers bij te praten over de vijf grootste risico’s. Naar aanleiding van de bijeenkomst Tech Talks: Digitale Veiligheid werd een pilot gestart tussen studenten van Lentiz|MBO Westland en MKB Cyber Advies Nederland BV. Hierbij volgden de studenten Horti Technics & Management online colleges gegeven door cybersecurity specialisten. Vervolgens voerden zij tijdens hun stage een opdracht uit om te onderzoeken wat de digitale risico’s zijn binnen hun stagebedrijf.

Onderzoekend leren in samenwerking met bedrijfsleven
De studenten inventariseerden onder begeleiding van MKB Cyber advies welke apparatuur verbonden is met internet binnen hun stagebedrijf en maakten een inschatting van het risico dat deze apparatuur gehackt zou kunnen worden. Vervolgens moesten de studenten een advies uitbrengen om deze gevaren te minimaliseren.

Lentiz |MBO Westland volgt het onderwijsconcept onderzoekend leren om de toekomstig werknemer of tuinbouwondernemer bewust te maken van de invloed van technologie op zijn of haar handelen en denken. Bij onderzoekend leren is de samenwerking met het bedrijfsleven van groot belang, zodat zoveel mogelijk aangesloten wordt op de laatste ontwikkelingen in het werkveld. Het is daarom van toegevoegde waarde dat Lentiz|MBO Westland onderdeel van World Horti Center is waar onderwijs, overheid, onderzoek en bedrijfsleven bij elkaar komen.

Terug naar het nieuwsoverzicht