Onderzoeksproject meeldauw resistente komkommers in All Climate Greenhouse

In september 2020 is in de All Climate Greenhouse een tweede project gestart waarin studenten van de opleiding Horti Technics & Management van Lentiz | MBO Westland, studenten InHolland en het bedrijfsleven samenwerken. Het betreft een vergelijkingsproef met betrekking tot meeldauw bij komkommers. Dit in opdracht en met medewerking van Rijk Zwaan, Van der Knaap Groep, LV plant, Demokwekerij Westland en Hoogendoorn. Een belangrijk doel van dit onderzoeksproject is onderwijsvernieuwing in het mbo: leren door praktijkgericht onderzoek te doen. Deze maand wordt het onderzoek afgerond en de resultaten met elkaar gedeeld.

Rijk Zwaan heeft door veredeling een meeldauw resistent komkommerras ontwikkeld. Rijk Zwaan wilde graag een vergelijking laten uitvoeren tussen het meeldauw resistente ras Lohengrin RZ en het vatbare ras Skyson RZ. De mbo-studenten hebben in beide All Climate afdelingen een teelt van komkommers gestart. De Lohengrin RZ komkommers werden in één afdeling van de kas geteeld, in de andere afdeling werden de Skyson RZ komkommers geteeld zodat beide rassen vergeleken konden worden.

Vernieuwend leren in het MBO: Lentiz I MBO Westland doet het!

De mbo-studenten waren verantwoordelijk voor de gewashandelingen en opbrengstregistratie. Hierbij kwamen de volgende thema’s/vragen aan bod:

  1. Welke klimaatvariabelen moeten er gehanteerd worden, om te komen tot de juiste plant- en kasbalansen?
  2. Welke waterbalans- en voedingsstrategie moet er gehanteerd worden?
  3. Welke gewasbeschermingsstrategie moet er gehanteerd worden?
  4. Welke belichtingsstrategie moet er gehanteerd worden?
  5. Welke teelthandelingsstrategie moeten er gehanteerd worden?

De hbo-studenten voerden een opdracht uit waarin de focus lag op gewasbescherming in de komkommerteelt. Zij maakten voor beide rassen een gewasbeschermingsplan en zette zelf een onderzoek op naar de beheersing van schimmels in beide afdelingen met (groene) middelen.

Concluderend kunnen we zeggen dat het onderzoeksproject onderwijskundig gezien is geslaagd:

  1. Er is een Learning community ontstaan. Verschillende toonaangevende bedrijven hebben de studenten uitgedaagd met hun concrete vraag en context. De bedrijven zijn zeer betrokken geweest bij onderwijsuitvoering en advisering. Dit heeft de leeropbrengst en leermotivatie aanzienlijk vergroot. Niet alleen de studente, maar ook de docenten hebben veel geleerd van de inbreng vanuit de bedrijven.
  2. De samenwerking tussen het mbo en het hbo in het WHC heeft nu een platform en de relaties die zijn ontstaan hebben al geleid tot een vervolgonderzoek waar opnieuw de samenwerking Lentiz | MBO Westland en InHolland vorm wordt gegeven.
  3. Door het onderwijsconcept onderzoekend leren zijn nieuwe technologische toepassingen binnen de tuinbouw gaan leven in het denken van studenten. Evenals duurzaamheidsvraagstukken die zonder dat studenten zich wellicht altijd bewust zijn geweest steeds een onderzoekissue waren. De studenten werkten met veel variabelen waar ze op konden sturen. De studenten zagen hierdoor meteen de consequentie van hun handelingen en hebben daardoor veel geleerd, veel meer dan ze ooit in een reguliere kas zouden kunnen leren.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht