MBO Westland

Studenten Watermanagement, Inholland en Glastuinbouw Nederland bundelen krachten

Derdejaarsstudenten van de opleiding Watermanagement van Lentiz | MBO Westland werken de aankomende perioden samen met Inholland en Glastuinbouw Nederland aan een onderzoeksproject. Deze week vond hier de officiële start van plaats door een gastles verzorgd door gastdocent Roël Chinkonsung van HBO Inholland.

Glastuinbouw Nederland streeft naar meer beeldvorming over het gebruik van water in de glastuinbouw met behulp van de WaterBewustScan. De WaterBewustScan is ontwikkeld door een student van Inholland en heeft als doel bij te dragen aan duurzamer watergebruik bij glastuinbouwondernemers.

Studenten Watermanagement krijgen de aankomende periode diverse (gast-)lessen waarin onder meer wordt verduidelijkt wat Glastuinbouw Nederland precies doet, wat de WaterBewustScan is en waarom en waar er precies onderzoek gaat worden gedaan. Ook worden de studenten door een docent van de opleiding Horti Technics en Management voorgelicht over verschillende teelten en krijgen zij meer kennis op het gebied van communicatie (oa. interviewen en enquêteren) aangereikt.

Na de voorbereidingslessen zullen de studenten bij diverse glastuinbouwbedrijven in de regio de WaterBewustScan afnemen en de verkregen gegevens evalueren. Het beoogde eindresultaat van het project is meerledig. Bedrijven krijgen d.m.v. de scan meer inzicht in het watergebruik. Studenten krijgen onderzoekvaardigheden aangeleerd en krijgen een breder beeld over hoe in onze regio water  een belangrijke rol speelt binnen de glastuinbouw. Ook krijgen ze een kijkje in de HBO wereld via de samenwerking met Inholland.

Terug naar het nieuwsoverzicht