Wat betekent de lockdown voor Lentiz| MBO Westland?

Het is duidelijk geworden dat de onderwijsprogramma’s vanaf woensdag 16 december zoveel als mogelijk online moeten worden verzorgd, een werkwijze waarmee al veel ervaring is opgedaan in de afgelopen maanden door studenten en docenten.

Hiervan gevrijwaard zijn de lessen waarin praktijkvaardigheden moeten worden geoefend; deze lessen mogen gewoon doorgang vinden als de 1,5 meter afstand kan worden gegarandeerd en de mondkapjesplicht wordt opgevolgd. Wij zullen dankbaar gebruik maken van deze mogelijkheid omdat simpelweg sommige vaardigheden niet online kunnen worden aangeleerd. Voor de lessen die door de maatregelen van “fysiek” naar “online” zijn gegaan ontvangen studenten natuurlijk een “teams-uitnodiging” van de docent.

Verder is helder geworden dat ook de verschillende vormen van examinering in het MBO doorgang kunnen blijven vinden als de Coronamaatregelen strikt worden gehandhaafd. Daar zijn wij erg blij mee omdat veel examens direct na de Kerstvakantie al gepland staan. Die examens gaan dus gewoon door. Studenten zijn daar al voor uitgenodigd.

Een derde onmisbaar element in de MBO-opleidingen zijn natuurlijk de stages waarin studenten hun vaardigheden verder moeten ontwikkelen om voldoende voorbereid te kunnen worden op afsluiting van hun opleiding. Gelukkig mogen ook de stages gewoon doorgaan tenzij in de bedrijven die mogelijkheid niet meer wordt geboden of mag worden geboden. In dat geval zal met maatwerk moeten worden gekeken hoe voor de student die dat betreft de opleiding al dan niet met enige vertraging toch tot een goed einde kan worden gebracht.

In zijn algemeenheid kunnen we in het MBO hier mee verder al betekent het natuurlijk wel dat roosters de komende weken zullen worden aangepast en dat programma’s net weer iets anders worden ingericht. Verder betekent dit voor de student en voor de docenten een werkwijze die veel van hen vraagt op het gebied van voorbereiding, discipline en mogelijk ook een verlaging van het werkplezier. Fysiek op school is immers veel leuker!

Terug naar het nieuwsoverzicht