Burgerschap MAS

Burgerschap binnen Lentiz | Dalton MAVO & Het Groene Lyceum

 


Sinds 2006 is thema ‘burgerschap’ landelijk op de agenda gezet en Lentiz | Dalton MAVO & Het Groene Lyceum onderschrijft het belang van het stimuleren van actief burgerschap bij haar leerlingen. De overheid omschrijft actief burgerschap als: “De bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren”. Hieruit afgeleid heeft Dalton MAVO & Het Groene Lyceum een eigen visie ontwikkeld op burgerschap. Burgerschap is een veelomvattend begrip. Er wordt binnen de school zeer veel gedaan om burgerschap te stimuleren. Voorbeelden hiervan zijn o.a. de maatschappelijke stage, internationalisering, onderwijs over de basisprincipes van onze samenleving, taalonderwijs, het laten deelnemen van leerlingen aan sollicitatiegesprekken, maar ook de voorbeeldfunctie die de docenten trachten te vervullen in de dagelijkse omgang met leerlingen en met elkaar.

 

In het kader van het stimuleren van burgerschap zijn de volgende kernwaarden geformuleerd:

Democratie: Leerlingen hebben kennis over democratie en politieke besluitvorming en ontwikkelen democratische vaardigheden;

Participatie: Leerlingen doen mee aan de samenleving zowel binnen als buiten de school;

Identiteit: Leerlingen ontwikkelen een eigen identiteit. Dit is belangrijk voor de mate van verantwoordelijkheid waar de Nederlandse samenleving een beroep op doet.Maatschappelijke stageDe school is al sinds 2005 actief bezig met de maatschappelijke stage en loopt hiermee voorop in vergelijking met andere scholen. De maatschappelijke stage is geen gewone stage waarmee praktijkervaring wordt opgedaan, maar gaat om jezelf inzetten voor een maatschappelijk doel. Kortom, een maatschappelijke stage doe je niet alleen voor jezelf maar ook voor een ander. Het aantal uren dat leerlingen op een vmbo-school maatschappelijke stage moeten lopen is 30.


In leerjaar 1 en 2 maken leerlingen al kennis met de maatschappelijke stage door het doen van een maatschappelijke activiteit met de hele klas. De meeste uren worden echter in leerjaar 3 en 4 ingevuld. 


Voorbeelden van maatschappelijke stages zijn het geven van computerles aan ouderen in een bejaardenhuis, training geven op een sportclub, meehelpen met het schoonhouden van een natuurgebied, het organiseren van een buurtfeest of het helpen van Stichting Jarige Job.


Ook vragen wij regelmatig hulp aan leerlingen bij schoolse activiteiten, zoals de open dag en bijvoorbeeld tijdens voorlichtingen aan basisschoolleerlingen. De maatschappelijke stage stimuleert een ontmoeting tussen groepen die elkaar normaal gesproken niet zo snel opzoeken. Het draagt bij aan betrokkenheid tussen mensen en laat jongeren ontdekken hoe leuk het kan zijn om iets voor een ander te doen. Bovendien leert het de leerling zich verantwoordelijk te voelen voor anderen, de buurt, de omgeving, kortom: voor de maatschappij.


De maatschappelijke stage wordt er gewerkt met een stage-overeenkomst die afgesloten wordt tussen ouder(s)/leerling, school en stage-aanbieder. Leerlingen documenteren en reflecteren op hun verschillende maatschappelijke stages in hun digitaal portfolio. Voor vragen over de maatschappelijke stage kun je terecht bij MAS-coördinator Chris van Dijk (cvdijk01@lentiz.nl).


 

Wil je weten welke stage-opdrachten beschikbaar zijn om jouw uren in te vullen? Log dan in op Mijn Lentiz en open de app Leerlingenplein.