Ouderraad

De Ouderraad (voormalig MR) is een wettelijk vertegenwoordigend orgaan en bestaat uit maximaal vijf leden (ouders van leerlingen) die door ouders van alle leerlingen worden gekozen. De ouderraad heeft eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden, vastgelegd in het ouderstatuut, en vergadert ongeveer zes keer per jaar met de schoolleiding over schoolbeleid.


De ouders van de school kunnen de secretaris schriftelijk verzoeken een onderwerp of voorstel ter bespreking op de agenda van een vergadering van de Ouderraad te plaatsen. 


U vindt de namen van de betrokkenen en contactgegevens bij de ouderraadsleden.