Examenklassen

Leerlingen uit deze klassen volgen in het examenjaar twee keuzedelen. Met de keuzedelen kan een leerling zijn opleiding verbreden of verdiepen om zo de aansluiting op de gewenste hbo-richting te optimaliseren en waar nodig aan toelatingseisen te voldoen. 

 

Zie ook in het hoofdmenu Keuzemomenten tijdens de opleiding.

 

Keuzedelen

(zie ook Inhoud van de keuzedelen, menu links)

Leerlingen volgen 2 van de volgende 4 keuzedelen:

  • biologie

  • natuurkunde

  • scheikunde

  • Duits

  • wiskunde A

  • wiskunde B

 

Het volgen van meer dan 2 keuzedelen is mogelijk op voorwaarde dat de leerling het vak zelfstandig volgt. Met vragen of uitleg over lastige onderwerpen kan de leerling terecht bij een vakdocent die hiervoor wordt aangewezen binnen school.