Anti pestprotocol

‘Art 1. Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’

 

Een van de uitgangspunten van onze school is: “leren en je prettig en veilig voelen op school, horen bij elkaar”. We spreken hiermee heel duidelijk uit dat we al onze leerlingen een veilig pedagogisch klimaat willen bieden waarin zij zich harmonieus kunnen ontwikkelen en waarin goede leerprestaties mogelijk zijn. Docenten, onderwijsondersteunend personeel en schoolleiding bevorderen deze ontwikkeling door het scheppen van een open en prettige werksfeer in de klas en daarbuiten. De mentor heeft daarbij een centrale rol.

Er is op onze school ruimte voor iedereen om zichzelf te zijn, zolang de afgesproken regels niet worden overtreden en zolang iemands persoonlijke grenzen niet worden overschreden. Pesten betekent dat iemand wél over de grens is gegaan van een ander. Pesten kan verschillende vormen aannemen: verbaal pesten (ook via filmpjes op mobieltjes, internet en chatprogramma’s), fysiek pesten, intimideren, isoleren en het vernielen of stelen van eigendommen.

 

Onze school heeft een zogeheten anti pestprotocol opgesteld, om pesten te herkennen, te voorkomen en te bestrijden. Ook staat in het protocol wat de aanpak is op het moment dat er sprake is van pesten. Daarbij spelen vijf partijen een rol: niet alleen de pester en de gepeste, maar ook de klas, het personeel en de ouders. Het pestprotocol is geschreven voor de leerlingen, hun ouders en personeel van de school.

 

PDF-bestandHier vindt u het anti pestprotocol.